Tổng hợp

Mã Zipcode Đắk Nông – Mã bưu điện Đắk Nông mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đắk Nông 65000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 65001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 65002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 65003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 65004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 65005 7 Đảng ủy khối cơ quan 65009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 65010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 65011 10 Báo Đắk Nông 65016 11 Hội đồng nhân dân 65021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 65030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 65035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 65036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 65040 16 Sở Công Thương 65041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 65042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 65043 19 Sở Tài chính 65045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 65046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 65047 22 Công an tỉnh 65049 23 Sở Nội vụ 65051 24 Sở Tư pháp 65052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 65053 26 Sở Giao thông vận tải 65054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 65055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 65057 30 Sở Xây dựng 65058 31 Sở Y tế 65060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 65061 33 Ban Dân tộc 65062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 65063 35 Thanh tra tỉnh 65064 36 Trường chính trị tỉnh 65065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 65066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 65067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 65070 40 Cục Thuế 65078 41 Cục Hải quan 65079 42 Cục Thống kê 65080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 65081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 65085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 65086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 65087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 65088 48 Hội Nông dân tỉnh 65089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 65090 50 Tỉnh Đoàn 65091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 65092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 65093

THỊ XÃ GIA NGHĨA

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Gia Nghĩa 65100 2 Thị ủy 65101 3 Hội đồng nhân dân 65102 4 Ủy ban nhân dân 65103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65104 6 Phường Nghĩa Thành 65106 7 Xã Quảng Thành 65107 8 Phường Nghĩa Đức 65108 9 Xã Đắk Nia 65109 10 Phường Nghĩa Trung 65110 11 Phường Nghĩa Tân 65111 12 Phường Nghĩa Phú 65112 13 Xã Đăk R’moan 65113 14 Bưu Cục Phát Gia Nghĩa 65150 15 Bưu Cục KHL Gia Nghĩa 65151 16 Bưu Cục Bưu điện 23 tháng 3 65152 17 Bưu Cục HCC Đắk Nông 65198 18 Bưu Cục Hệ 1 Đắk Nông 65199

HUYỆN ĐẮK GLONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Glong 65200 2 Huyện ủy 65201 3 Hội đồng nhân dân 65202 4 Ủy ban nhân dân 65203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65204 6 Xã Quảng Khê 65206 7 Xã Đắk Plao 65207 8 Xã Đắk Som 65208 9 Xã Đắk R’măng 65209 10 Xã Đắk Ha 65210 11 Xã Quảng Sơn 65211 12 Xã Quảng Hoà 65212 13 Bưu Cục Phát Đắk Glong 65250

HUYỆN KRÔNG NÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Nô 65300 2 Huyện ủy 65301 3 Hội đồng nhân dân 65302 4 Ủy ban nhân dân 65303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65304 6 Thị trấn Đắk Mâm 65306 7 Xã Buôn Choah 65307 8 Xã Nam Đà 65308 9 Xã Đắk Sôr 65309 10 Xã Nam Xuân 65310 11 Xã Tân Thành 65311 12 Xã Đắk Drô 65312 13 Xã Nâm Nung 65313 14 Xã Nâm N’đir 65314 15 Xã Đức Xuyên 65315 16 Xã Đắk Nang 65316 17 Xã Quảng Phú 65317 18 Bưu Cục Phát Krông Nô 65350

HUYỆN CƯ JÚT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư Jút 65400 2 Huyện ủy 65401 3 Hội đồng nhân dân 65402 4 Ủy ban nhân dân 65403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65404 6 Thị trấn Ea T’ling 65406 7 Xã Trúc Sơn 65407 8 Xã Cư Knia 65408 9 Xã Tâm Thắng 65409 10 Xã Nam Dong 65410 11 Xã Đắk DRông 65411 12 Xã Ea Pô 65412 13 Xã Đắk Wil 65413 14 Bưu Cục Phát Cư Jút 65450 15 Bưu Cục Nam Dong 65451

HUYỆN ĐẮK MIL

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Mil 65500 2 Huyện ủy 65501 3 Hội đồng nhân dân 65502 4 Ủy ban nhân dân 65503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65504 6 Thị trấn Đắk Mil 65506 7 Xã Thuận An 65507 8 Xã Đức Minh 65508 9 Xã Đắk Sắk 65509 10 Xã Long Sơn 65510 11 Xã Đức Mạnh 65511 12 Xã Đắk N’drót 65512 13 Xã Đắk Gằn 65513 14 Xã Đắk R’la 65514 15 Xã Đắk Lao 65515 16 Bưu Cục Phát Ðăk Mil 65550 17 BĐVHX Đức Lệ 65551

HUYỆN ĐẮK SONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Song 65600 2 Huyện ủy 65601 3 Hội đồng nhân dân 65602 4 Ủy ban nhân dân 65603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65604 6 Thị trấn Đức An 65606 7 Xã Nam Bình 65607 8 Xã Đắk Môl 65608 9 Xã Đắk Hòa 65609 10 Xã Thuận Hạnh 65610 11 Xã Thuận Hà 65611 12 Xã Đắk N’dung 65612 13 Xã Nâm N’jang 65613 14 Xã Trường Xuân 65614 15 Bưu Cục Phát Ðăk Song 65650 16 BĐVHX Nam Bình 2 65651

HUYỆN TUY ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Đức 65700 2 Huyện ủy 65701 3 Hội đồng nhân dân 65702 4 Ủy ban nhân dân 65703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65704 6 Xã Đắk Búk So 65706 7 Xã Quảng Tâm 65707 8 Xã Đắk R’tíh 65708 9 Xã Quảng Tân 65709 10 Xã Đắk Ngo 65710 11 Xã Quảng Trực 65711 12 Bưu Cục Phát Tuy Đức 65750

HUYỆN ĐẮK RLẤP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Rlấp 65800 2 Huyện ủy 65801 3 Hội đồng nhân dân 65802 4 Ủy ban nhân dân 65803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65804 6 Thị trấn Kiến Đức 65806 7 Xã Quảng Tín 65807 8 Xã Kiến Thành 65808 9 Xã Đắk Wer 65809 10 Xã Nhân Cơ 65810 11 Xã Nhân Đạo 65811 12 Xã Nghĩa Thắng 65812 13 Xã Đạo Nghĩa 65813 14 Xã Đắk Sin 65814 15 Xã Hưng Bình 65815 16 Xã Đắk Ru 65816 17 Bưu Cục Phát Đắk Rlấp 65850 18 Bưu Cục Nhân Cơ 65851

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button