Tổng hợp

Mã Zipcode Điện Biên – Mã bưu điện Điện Biên mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Điện Biên 32000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 32001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 32002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 32003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 32004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 32005 7 Đảng ủy khối cơ quan 32009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 32010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 32011 10 Báo Điện Biên 32016 11 Hội đồng nhân dân 32021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 32030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 32035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 32036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 32040 16 Sở Công Thương 32041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 32043 19 Sở Ngoại vụ 32044 20 Sở Tài chính 32045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 32046 22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 32047 23 Công an tỉnh 32049 24 Sở Nội vụ 32051 25 Sở Tư pháp 32052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 32053 27 Sở Giao thông vận tải 32054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 32055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 32057 31 Sở Xây dựng 32058 32 Sở Y tế 32060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 32061 34 Ban Dân tộc 32062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 32063 36 Thanh tra tỉnh 32064 37 Trường chính trị tỉnh 32065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 32066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 32067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 32070 41 Cục Thuế 32078 42 Cục Hải quan 32079 43 Cục Thống kê 32080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 32081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 32085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 32086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 32087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 32088 49 Hội Nông dân tỉnh 32089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 32090 51 Tỉnh Đoàn 32091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 32092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 32093

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 32100 2 Thành ủy 32101 3 Hội đồng nhân dân 32102 4 Ủy ban nhân dân 32103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32104 6 Phường Him Lam 32106 7 Xã Thanh Minh 32107 8 Phường Thanh Trường 32108 9 Phường Thanh Bình 32109 10 Phường Tân Thanh 32110 11 Phường Mường Thanh 32111 12 Phường Noong Bua 32112 13 Phường Nam Thanh 32113 14 Xã Tà Lèng 32114 15 Bưu Cục Phát Điện Biên Phủ 32150 16 Bưu Cục KHL Điện Biên Phủ 32151 17 Bưu Cục Him Lam 32152 18 BC.Thanh Trường 32153 19 Bưu Cục Thanh Bình 32154 20 Bưu Cục Nam Thanh 32155 21 Bưu Cục Hệ 1 Điện Biên 32199

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Điện Biên 32200 2 Huyện ủy 32201 3 Hội đồng nhân dân 32202 4 Ủy ban nhân dân 32203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32204 6 Xã Sam Mứn 32206 7 Xã Noọng Hẹt 32207 8 Xã Thanh An 32208 9 Xã Thanh Xương 32209 10 Xã Phường Khoang 32210 11 Xã Mường Phăng 32211 12 Xã Nà Nhạn 32212 13 Xã Nà Tấu 32213 14 Xã Mường Pồn 32214 15 Xã Hua Thanh 32215 16 Xã Thanh Nưa 32216 17 Xã Thanh Luông 32217 18 Xã Thanh Hưng 32218 19 Xã Thanh Chăn 32219 20 Xã Thanh Yên 32220 21 Xã Noong Luống 32221 22 Xã Phường Thơm 32222 23 Xã Pom Lót 32223 24 Xã Hẹ Muông 32224 25 Xã Na Ư 32225 26 Xã Núa Ngam 32226 27 Xã Na Tông 32227 28 Xã Mường Nhà 32228 29 Xã Phu Luông 32229 30 Xã Mường Lói 32230 31 Bưu Cục Phát Điện Biên 32250 32 Bưu Cục Bản Phủ 32251

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Điện Biên Đông 32300 2 Huyện ủy 32301 3 Hội đồng nhân dân 32302 4 Ủy ban nhân dân 32303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32304 6 Thị trấn Điện Biên Đông 32306 7 Xã Phì Nhừ 32307 8 Xã Chiềng Sơ 32308 9 Xã Xã Dung 32309 10 Xã Na Son 32310 11 Xã Phường Nhi 32311 12 Xã Nong U 32312 13 Xã Keo Lôm 32313 14 Xã Phình Giàng 32314 15 Xã Phường Hồng 32315 16 Xã Tìa Dình 32316 17 Xã Háng Lìa 32317 18 Xã Luân Giói 32318 19 Xã Mường Luân 32319 20 Bưu Cục Phát Điện Biên Đông 32350

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Ảng 32400 2 Huyện ủy 32401 3 Hội đồng nhân dân 32402 4 Ủy ban nhân dân 32403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32404 6 Thị trấn Mường Ảng 32406 7 Xã Ảng Tở 32407 8 Xã Ngối Cáy 32408 9 Xã Mường Đăng 32409 10 Xã Ảng Nưa 32410 11 Xã Ảng Cang 32411 12 Xã Nặm Lịch 32412 13 Xã Mường Lạn 32413 14 Xã Xuân Lao 32414 15 Xã Búng Lao 32415 16 Bưu Cục Phát Mường Ảng 32450

HUYỆN TUẦN GIÁO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuần Giáo 32500 2 Huyện ủy 32501 3 Hội đồng nhân dân 32502 4 Ủy ban nhân dân 32503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32504 6 Thị trấn Tuần Giáo 32506 7 Xã Quài Cang 32507 8 Xã Tỏa Tình 32508 9 Xã Ta Ma 32509 10 Xã Phình Sáng 32510 11 Xã Nà Tòng 32511 12 Xã Rạng Đông 32512 13 Xã Phường Nhung 32513 14 Xã Quài Nưa 32514 15 Xã Mùn Chung 32515 16 Xã Mường Mùn 32516 17 Xã Phường Xi 32517 18 Xã Mường Khong 32518 19 Xã Mường Thín 32519 20 Xã Nà Sáy 32520 21 Xã Chiềng Sinh 32521 22 Xã Chiềng Đông 32522 23 Xã Tênh Phông 32523 24 Xã Quài Tở 32524 25 Bưu Cục Phát Tuần Giáo 32550

HUYỆN TỦA CHÙA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tủa Chùa 32600 2 Huyện ủy 32601 3 Hội đồng nhân dân 32602 4 Ủy ban nhân dân 32603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32604 6 Thị trấn Tủa Chùa 32606 7 Xã Mường Báng 32607 8 Xã Xã Nhè 32608 9 Xã Mường Đun 32609 10 Xã Tủa Thàng 32610 11 Xã Huổi Só 32611 12 Xã Xín Chải 32612 13 Xã Tả Sìn Thàng 32613 14 Xã Lao Xã Phình 32614 15 Xã Trung Thu 32615 16 Xã Tả Phìn 32616 17 Xã Sính Phình 32617 18 Bưu Cục Phát Tủa Chùa 32650

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Mường Lay 32700 2 Thị ủy 32701 3 Hội đồng nhân dân 32702 4 Ủy ban nhân dân 32703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32704 6 Phường Na Lay 32706 7 Phường Sông Đà 32707 8 Xã Lay Nưa 32708 10 Bưu Cục Phát Mường Lay 32725 11 Bưu Cục Nậm Cản 32726

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Chà 32750 2 Huyện ủy 32751 3 Hội đồng nhân dân 32752 4 Ủy ban nhân dân 32753 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32754 6 Thị trấn Mường Chà 32756 7 Xã Huổi Mí 32757 8 Xã Nậm Nèn 32758 9 Xã Phường Ham 32759 10 Xã Xã Tổng 32760 11 Xã Hừa Ngài 32761 12 Xã Huổi Lèng 32762 13 Xã Mường Tùng 32763 14 Xã Ma Thì Hồ 32764 15 Xã Sa Lông 32765 16 Xã Na Sang 32766 17 Xã Mường Mươn 32767 18 Bưu Cục Phát Mường Chà 32775

HUYỆN NẬM PỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nậm Pồ 32800 2 Huyện ủy 32801 3 Hội đồng nhân dân 32802 4 Ủy ban nhân dân 32803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32804 6 Xã Nà Hỳ 32806 7 Xã Si Phường Phìn 32807 8 Xã Phìn Hồ 32808 9 Xã Chà Nưa 32809 10 Xã Chà Tở 32810 11 Xã Nậm Khăn 32811 12 Xã Phường Tần 32812 13 Xã Chà Cang 32813 14 Xã Nậm Tin 32814 15 Xã Na Cô Sa 32815 16 Xã Nà Khoa 32816 17 Xã Nậm Nhừ 32817 18 Xã Nậm Chua 32818 19 Xã Nà Bủng 32819 20 Xã Vàng Đán 32820 21 Bưu Cục Phát Nậm Pồ 32850

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Nhé 32900 2 Huyện ủy 32901 3 Hội đồng nhân dân 32902 4 Ủy ban nhân dân 32903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32904 6 Xã Mường Nhé 32906 7 Xã Nậm Vì 32907 8 Xã Chung Chải 32908 9 Xã Leng Su Sìn 32909 10 Xã Sen Thượng 32910 11 Xã Sín Thầu 32911 12 Xã Nậm Kè 32912 13 Xã Quảng Lâm 32913 14 Xã Phường Mỳ 32914 15 Xã Huổi Lếnh 32915 16 Xã Mường Toong 32916 17 Bưu Cục Phát Mường Nhé 32950

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button