Tổng hợp

Mã Zipcode Kon Tum – Mã bưu điện Kon Tum mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Kon Tum 60000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 60001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 60002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 60003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 60004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 60005 7 Đảng ủy khối cơ quan 60009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 60010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 60011 10 Báo Kon Tum 60016 11 Hội đồng nhân dân 60021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 60030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 60035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 60036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 60040 16 Sở Công Thương 60041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 60042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 60043 19 Sở Ngoại vụ 60044 20 Sở Tài chính 60045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 60046 22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 60047 23 Công an tỉnh 60049 24 Sở Nội vụ 60051 25 Sở Tư pháp 60052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 60053 27 Sở Giao thông vận tải 60054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 60055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 60057 31 Sở Xây dựng 60058 32 Sở Y tế 60060 33 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 60061 34 Ban Dân tộc 60062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 60063 36 Thanh tra tỉnh 60064 37 Trường chính trị tỉnh 60065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 60066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 60067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 60070 41 Cục Thuế 60078 42 Chi Cục Hải quan 60079 43 Cục Thống kê 60080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 60081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 60085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 60086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 60087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 60088 49 Hội Nông dân tỉnh 60089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 60090 51 Tỉnh Đoàn 60091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 60092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 60093

THÀNH PHỐ KON TUM

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Kon Tum 60100 2 Thành ủy 60101 3 Hội đồng nhân dân 60102 4 Ủy ban nhân dân 60103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60104 6 Phường Quyết Thắng 60106 7 Phường Quang Trung 60107 8 Phường Thắng Lợi 60108 9 Phường Trường Chinh 60109 10 Phường Duy Tân 60110 11 Phường Ngô Mây 60111 12 Phường Nguyễn Trãi 60112 13 Phường Trần Hưng Đạo 60113 14 Phường Lê Lợi 60114 15 Phường Thống Nhất 60115 16 Xã Đắk Rơ Wa 60116 17 Xã Đắk Blà 60117 18 Xã Đắk Cấm 60118 19 Xã Vinh Quang 60119 20 Xã Ngọk Bay 60120 21 Xã Kroong 60121 22 Xã Đăk Năng 60122 23 Xã Đoàn Kết 60123 24 Xã Ia Chim 60124 25 Xã Hòa Bình 60125 26 Xã Chư Hreng 60126 27 Bưu Cục Phát Kon Tum 60150 28 Bưu Cục Bến Xe 60151 29 Bưu Cục Duy Tân 60152 30 Bưu Cục Phan Đình Phùng 60153 31 Bưu Cục Trung Tín 60154 32 Bưu Cục Hoà Bình 60155 33 Bưu Cục HCC Kon Tum 60198 34 Bưu Cục Hệ 1 Kon Tum 60199

HUYỆN KON RẪY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kon Rẫy 60200 2 Huyện ủy 60201 3 Hội đồng nhân dân 60202 4 Ủy ban nhân dân 60203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60204 6 Thị trấn Đắk Rve 60206 7 Xã Đắk Kôi 60207 8 Xã Đắk Tơ Lung 60208 9 Xã Đắk Tờ Re 60209 10 Xã Đắk Ruồng 60210 11 Xã Tân Lập 60211 12 Xã Đắk Pne 60212 13 Bưu Cục Phát Kon Rẫy 60225 14 Bưu Cục Đắk Ruồng 60226

HUYỆN KON PLÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kon Plông 60250 2 Huyện ủy 60251 3 Hội đồng nhân dân 60252 4 Ủy ban nhân dân 60253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60254 6 Xã Đắk Long 60256 7 Xã Hiếu 60257 8 Xã Phường Ê 60258 9 Xã Ngok Tem 60259 10 Xã Đắk Ring 60260 11 Xã Đắk Nên 60261 12 Xã Măng Bút 60262 13 Xã Đắk Tăng 60263 14 Xã Măng Cành 60264 15 Bưu Cục Phát Kon Plông 60275 16 Bưu Cục Măng Đen 60276

HUYỆN TU MƠ RÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tu Mơ Rông 60300 2 Huyện ủy 60301 3 Hội đồng nhân dân 60302 4 Ủy ban nhân dân 60303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60304 6 Xã Đắk Hà 60306 7 Xã Tu Mơ Rông 60307 8 Xã Ngọc Yêu 60308 9 Xã Văn Xuôi 60309 10 Xã Ngọc Lây 60310 11 Xã Măng Ri 60311 12 Xã Đắk Na 60312 13 Xã Đắk Sao 60313 14 Xã Tê Xăng 60314 15 Xã Đắk Rơ Ông 60315 16 Xã Đắk Tơ Kan 60316 17 Bưu Cục Phát Tu Mơ Rông 60350

HUYỆN ĐẮK GLEI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Glei 60400 2 Huyện ủy 60401 3 Hội đồng nhân dân 60402 4 Ủy ban nhân dân 60403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60404 6 Thị trấn Đắk Glei 60406 7 Xã Xốp 60407 8 Xã Ngọc Linh 60408 9 Xã Mường Hoong 60409 10 Xã Đắk Choong 60410 11 Xã Đắk Man 60411 12 Xã Đắk Plô 60412 13 Xã Đắk Nhoong 60413 14 Xã Đắk Pét 60414 15 Xã Đắk KRoong 60415 16 Xã Đắk Môn 60416 17 Xã Đắk Long 60417 18 Bưu Cục Phát Đắk Glei 60450

HUYỆN NGỌC HỒI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Hồi 60500 2 Huyện ủy 60501 3 Hội đồng nhân dân 60502 4 Ủy ban nhân dân 60503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60504 6 Thị trấn Plei Cần 60506 7 Xã Đắk Ang 60507 8 Xã Đắk Dục 60508 9 Xã Đắk Nông 60509 10 Xã Đắk Xú 60510 11 Xã Phường Y 60511 12 Xã Đắk Kan 60512 13 Xã Sa Loong 60513 14 Bưu Cục Phát Ngọc Hồi 60550

HUYỆN ĐẮK HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Hà 60600 2 Huyện ủy 60601 3 Hội đồng nhân dân 60602 4 Ủy ban nhân dân 60603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60604 6 Thị trấn Đắk Hà 60606 7 Xã Đăk Ngọk 60607 8 Xã Đắk PXi 60608 9 Xã Đắk Ui 60609 10 Xã Đăk Long 60610 11 Xã Đắk HRing 60611 12 Xã Đắk Mar 60612 13 Xã Hà Mòn 60613 14 Xã Đắk La 60614 15 Xã Ngok Wang 60615 16 Xã Ngok Réo 60616 17 Bưu Cục Phát Đắk Hà 60625

HUYỆN ĐẮK TÔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Tô 60650 2 Huyện ủy 60651 3 Hội đồng nhân dân 60652 4 Ủy ban nhân dân 60653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60654 6 Thị trấn Đắk Tô 60656 7 Xã Kon Đào 60657 8 Xã Văn Lem 60658 9 Xã Đắk Trăm 60659 10 Xã Đắk Rơ Nga 60660 11 Xã Ngọk Tụ 60661 12 Xã Tân Cảnh 60662 13 Xã Phường Kô 60663 14 Xã Diên Bình 60664 15 Bưu Cục Phát Đắk Tô 60675

HUYỆN SA THẦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sa Thầy 60700 2 Huyện ủy 60701 3 Hội đồng nhân dân 60702 4 Ủy ban nhân dân 60703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60704 6 Thị trấn Sa Thầy 60706 7 Xã Sa Nghĩa 60707 8 Xã Hơ Moong 60708 9 Xã Sa Nhơn 60709 10 Xã Rơ Kơi 60710 11 Xã Mô Rai 60711 12 Xã Sa Sơn 60712 13 Xã Ya Xiêr 60713 14 Xã Sa Bình 60714 15 Xã Ya ly 60715 16 Xã Ya Tăng 60716 17 Bưu Cục Phát Sa Thầy 60750 18 Bưu Cục Ia H’Drai 60751

HUYỆN IA H’DRAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ia H’Drai 60800 2 Huyện ủy 60801 3 Hội đồng nhân dân 60802 4 Ủy ban nhân dân 60803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60804 6 Xã Ia Tơi 60806 7 Xã Ia Dom 60807 8 Xã Ia Đal 60808 9 Bưu Cục Phát Ia H’Drai 60850

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button