Tổng hợp

Mã Zipcode Nam Định – Mã bưu điện Nam Định mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Nam Định 07000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 07001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 07002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 07003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 07004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 07005 7 Đảng ủy khối cơ quan 07009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 07010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 07011 10 Báo Nam Định 07016 11 Hội đồng nhân dân 07021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 07030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 07035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 07036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 07040 16 Sở Công Thương 07041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 07042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 07043 19 Sở Tài chính 07045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 07046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 07047 22 Công an tỉnh 07049 23 Sở Nội vụ 07051 24 Sở Tư pháp 07052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 07053 26 Sở Giao thông vận tải 07054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 07055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 07057 30 Sở Xây dựng 07058 31 Sở Y tế 07060 32 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 07061 33 Ban Dân tộc 07062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 07063 35 Thanh tra tỉnh 07064 36 Trường chính trị tỉnh 07065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 07066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 07067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 07070 40 Cục Thuế 07078 41 Cục Hải quan 07079 42 Cục Thống kê 07080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 07081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 07085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 07086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 07087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 07088 48 Hội Nông dân tỉnh 07089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 07090 50 Tỉnh Đoàn 07091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 07092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 07093

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Nam Định 07100 2 Thành ủy 07101 3 Hội đồng nhân dân 07102 4 Ủy ban nhân dân 07103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07104 6 Phường Bà Triệu 07106 7 Phường Quang Trung 07107 8 Phường Nguyễn Du 07108 9 Phường Vị Hoàng 07109 10 Phường Vị Xuyên 07110 11 Phường Trần Tế Xương 07111 12 Phường Hạ Long 07112 13 Phường Lộc Hạ 07113 14 Phường Thống Nhất 07114 15 Phường Lộc Vượng 07115 16 Phường Cửa Bắc 07116 17 Xã Lộc Hoà 07117 18 Xã Mỹ Xá 07118 19 Phường Trường Thi 07119 20 Xã Lộc An 07120 21 Phường Trần Quang Khải 07121 22 Phường Trần Đăng Ninh 07122 23 Phường Văn Miếu 07123 24 Phường Năng Tĩnh 07124 25 Xã Nam Vân 07125 26 Xã Nam Phong 07126 27 Phường Cửa Nam 07127 28 Phường Phan Đình Phùng 07128 29 Phường Trần Hưng Đạo 07129 30 Phường Ngô Quyền 07130 31 Bưu Cục Phát Nam Định 07150 32 Bưu Cục KHL Nam Định 07151 33 Bưu Cục Bà Triệu 07152 34 Bưu Cục Nguyễn Du 07153 35 Bưu Cục Khu 8 07154 36 Bưu Cục Lộc Hạ 07155 37 Bưu Cục Đường Trường Chinh 07156 38 Bưu Cục Giải Phong 07157 39 Bưu Cục KCN Hòa Xá 07158 40 Bưu Cục Trường Thi 07159 41 Bưu Cục Nam Định Ga 07160 42 Bưu Cục Nam Vân 07161 43 Bưu Cục Đò Quan 07162 44 Bưu Cục Hệ 1 Nam Định 07199

HUYỆN MỸ LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Lộc 07200 2 Huyện ủy 07201 3 Hội đồng nhân dân 07202 4 Ủy ban nhân dân 07203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07204 6 Thị trấn Mỹ Lộc 07206 7 Xã Mỹ Thắng 07207 8 Xã Mỹ Trung 07208 9 Xã Mỹ Tân 07209 10 Xã Mỹ Phúc 07210 11 Xã Mỹ Hưng 07211 12 Xã Mỹ Thuận 07212 13 Xã Mỹ Thịnh 07213 14 Xã Mỹ Thành 07214 15 Xã Mỹ Hà 07215 16 Xã Mỹ Tiến 07216 17 Bưu Cục Phát Mỹ Lộc 07225 18 Bưu Cục Mỹ Thắng 07226 19 Bưu Cục Chợ Viềng 07227 20 Bưu Cục Đặng Xá 07228 21 Bưu Cục Cầu Họ 07229

HUYỆN VỤ BẢN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vụ Bản 07250 2 Huyện ủy 07251 3 Hội đồng nhân dân 07252 4 Ủy ban nhân dân 07253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07254 6 Thị trấn Gôi 07256 7 Xã Tam Thanh 07257 8 Xã Liên Minh 07258 9 Xã Vĩnh Hào 07259 10 Xã Đại Thắng 07260 11 Xã Thành Lợi 07261 12 Xã Tân Thành 07262 13 Xã Liên Bảo 07263 14 Xã Quang Trung 07264 15 Xã Đại An 07265 16 Xã Hợp Hưng 07266 17 Xã Trung Thành 07267 18 Xã Hiển Khánh 07268 19 Xã Minh Thuận 07269 20 Xã Tân Khánh 07270 21 Xã Cộng Hòa 07271 22 Xã Minh Tân 07272 23 Xã Kim Thái 07273 24 Bưu Cục Phát Vụ Bản 07280 25 Bưu Cục Trình Xuyên 07281 26 Bưu Cục Chợ Dần 07282 27 Bưu Cục Chợ Lời 07283

HUYỆN Ý YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ý Yên 07300 2 Huyện ủy 07301 3 Hội đồng nhân dân 07302 4 Ủy ban nhân dân 07303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07304 6 Thị trấn Lâm 07306 7 Xã Yên Dương 07307 8 Xã Yên Mỹ 07308 9 Xã Yên Minh 07309 10 Xã Yên Bình 07310 11 Xã Yên Lợi 07311 12 Xã Yên Tân 07312 13 Xã Yên Nghĩa 07313 14 Xã Yên Trung 07314 15 Xã Yên Thành 07315 16 Xã Yên Thọ 07316 17 Xã Yên Phương 07317 18 Xã Yên Chính 07318 19 Xã Yên Phú 07319 20 Xã Yên Hưng 07320 21 Xã Yên Khánh 07321 22 Xã Yên Phong 07322 23 Xã Yên Quang 07323 24 Xã Yên Hồng 07324 25 Xã Yên Tiến 07325 26 Xã Yên Bằng 07326 27 Xã Yên Khang 07327 28 Xã Yên Đồng 07328 29 Xã Yên Trị 07329 30 Xã Yên Nhân 07330 31 Xã Yên Cường 07331 32 Xã Yên Lộc 07332 33 Xã Yên Phúc 07333 34 Xã Yên Thắng 07334 35 Xã Yên Ninh 07335 36 Xã Yên Lương 07336 37 Xã Yên Xá 07337 38 Bưu Cục Phát Ý Yên 07350 39 Bưu Cục Chợ Bo 07351 40 Bưu Cục Cát Đằng 07352 41 Bưu Cục Yên Bằng 07353 42 Bưu Cục Đống Cao 07354 43 Bưu Cục Yên Cường 07355 44 Bưu Cục Yên Thắng 07356

HUYỆN NGHĨA HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nghĩa Hưng 07400 2 Huyện ủy 07401 3 Hội đồng nhân dân 07402 4 Ủy ban nhân dân 07403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07404 6 Thị trấn Liễu Đề 07406 7 Xã Nghĩa Thái 07407 8 Xã Nghĩa Đồng 07408 9 Xã Nghĩa Thịnh 07409 10 Xã Nghĩa Minh 07410 11 Xã Hoàng Nam 07411 12 Xã Nghĩa Châu 07412 13 Xã Nghĩa Trung 07413 14 Xã Nghĩa Sơn 07414 15 Xã Nghĩa Lạc 07415 16 Xã Nghĩa Phú 07416 17 Thị trấn Quỹ Nhất 07417 18 Xã Nghĩa Hùng 07418 19 Xã Nghĩa Hải 07419 20 Xã Nam Điền 07420 21 Thị trấn Rạng Đông 07421 22 Xã Nghĩa Phúc 07422 23 Xã Nghĩa Lâm 07423 24 Xã Nghĩa Lợi 07424 25 Xã Nghĩa Thắng 07425 26 Xã Nghĩa Thành 07426 27 Xã Nghĩa Tân 07427 28 Xã Nghĩa Bình 07428 29 Xã Nghĩa Phong 07429 30 Xã Nghĩa Hồng 07430 31 Bưu Cục Phát Nghĩa Hưng 07450 32 Bưu Cục Hải Lạng 07451 33 Bưu Cục Quỹ Nhất 07452 34 Bưu Cục Rạng Đông 07453 35 Bưu Cục Giáo Lạc 07454 36 Bưu Cục Giáo Phòng 07455

HUYỆN NAM TRỰC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nam Trực 07500 2 Huyện ủy 07501 3 Hội đồng nhân dân 07502 4 Ủy ban nhân dân 07503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07504 6 Thị trấn Nam Giang 07506 7 Xã Nam Hùng 07507 8 Xã Nam Hoa 07508 9 Xã Nam Hồng 07509 10 Xã Tân Thịnh 07510 11 Xã Nam Thắng 07511 12 Xã Điền Xá 07512 13 Xã Nam Mỹ 07513 14 Xã Nam Toàn 07514 15 Xã Hồng Quang 07515 16 Xã Nghĩa An 07516 17 Xã Nam Cường 07517 18 Xã Nam Dương 07518 19 Xã Bình Minh 07519 20 Xã Nam Tiến 07520 21 Xã Đồng Sơn 07521 22 Xã Nam Thái 07522 23 Xã Nam Hải 07523 24 Xã Nam Lợi 07524 25 Xã Nam Thanh 07525 26 Bưu Cục Phát Nam Trực 07550 27 Bưu Cục Chợ Yên 07551 28 Bưu Cục Nam Xá 07552 29 Bưu Cục Cầu Vòi 07553 30 Bưu Cục Cổ Giả 07554

HUYỆN TRỰC NINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trực Ninh 07600 2 Huyện ủy 07601 3 Hội đồng nhân dân 07602 4 Ủy ban nhân dân 07603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07604 6 Thị trấn Cổ Lễ 07606 7 Xã Trung Đông 07607 8 Xã Trực Tuấn 07608 9 Xã Trực Đạo 07609 10 Xã Trực Thanh 07610 11 Xã Trực Nội 07611 12 Xã Trực Hưng 07612 13 Xã Trực Mỹ 07613 14 Xã Trực Khang 07614 15 Xã Trực Thuận 07615 16 Xã Trực Hùng 07616 17 Xã Trực Phú 07617 18 Xã Trực Cường 07618 19 Xã Trực Thái 07619 20 Xã Trực Thắng 07620 21 Xã Trực Đại 07621 22 Thị trấn Cát Thành 07622 23 Xã Việt Hùng 07623 24 Xã Liêm Hải 07624 25 Xã Phương Định 07625 26 Xã Trực Chính 07626 27 Bưu Cục Phát Trực Ninh 07650 28 Bưu Cục Chợ Đền 07651 29 Bưu Cục Ninh Cường 07652 30 Bưu Cục Trực Thái 07653 31 Bưu Cục Trực Cát 07654 32 Bưu Cục Liêm Hải 07655

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Xuân Trường 07700 2 Huyện ủy 07701 3 Hội đồng nhân dân 07702 4 Ủy ban nhân dân 07703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07704 6 Thị trấn Xuân Trường 07706 7 Xã Xuân Tiến 07707 8 Xã Xuân Kiên 07708 9 Xã Xuân Ninh 07709 10 Xã Xuân Hòa 07710 11 Xã Xuân Vinh 07711 12 Xã Xuân Trung 07712 13 Xã Xuân Phương 07713 14 Xã Thọ Nghiệp 07714 15 Xã Xuân Phú 07715 16 Xã Xuân Đài 07716 17 Xã Xuân Tân 07717 18 Xã Xuân Thành 07718 19 Xã Xuân Châu 07719 20 Xã Xuân Thượng 07720 21 Xã Xuân Hồng 07721 22 Xã Xuân Ngọc 07722 23 Xã Xuân Thủy 07723 24 Xã Xuân Bắc 07724 25 Xã Xuân Phong 07725 26 Bưu Cục Phát Xuân Trường 07750 27 Bưu Cục Xuân Tiến 07751 28 Bưu Cục Lạc Quần 07752 29 Bưu Cục Xuân Đài 07753 30 Bưu Cục Hành Thiện 07754 31 Bưu Cục Xuân Bắc 07755

HUYỆN GIAO THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Giao Thủy 07800 2 Huyện ủy 07801 3 Hội đồng nhân dân 07802 4 Ủy ban nhân dân 07803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07804 6 Thị trấn Ngô Đồng 07806 7 Xã Hoành Sơn 07807 8 Xã Giao Nhân 07808 9 Xã Giao Tiến 07809 10 Xã Giao Châu 07810 11 Xã Giao Yến 07811 12 Xã Giao Tân 07812 13 Xã Giao Thịnh 07813 14 Thị trấn Quất Lâm 07814 15 Xã Giao Phong 07815 16 Xã Bạch Long 07816 17 Xã Giao Long 07817 18 Xã Giao Hải 07818 19 Xã Giao Hà 07819 20 Xã Giao Xuân 07820 21 Xã Giao Lạc 07821 22 Xã Giao An 07822 23 Xã Giao Thiện 07823 24 Xã Giao Hương 07824 25 Xã Giao Thanh 07825 26 Xã Hồng Thuận 07826 27 Xã Bình Hòa 07827 28 Bưu Cục Phát Giao Thủy 07850 29 Bưu Cục Hoành Nha 07851 30 Bưu Cục Giao Yến 07852 31 Bưu Cục Giao Lâm 07853 32 Bưu Cục Giao Phong 07854 33 Bưu Cục Giao Thanh 07855 34 Bưu Cục Đại Đồng 07856

HUYỆN HẢI HẬU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hải Hậu 07900 2 Huyện ủy 07901 3 Hội đồng nhân dân 07902 4 Ủy ban nhân dân 07903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 07904 6 TT.Yên Định 07906 7 Xã Hải Thanh 07907 8 Xã Hải Hà 07908 9 Xã Hải Phúc 07909 10 Xã Hải Nam 07910 11 Xã Hải Vân 07911 12 Xã Hải Hưng 07912 13 Xã Hải Bắc 07913 14 Xã Hải Trung 07914 15 Xã Hải Anh 07915 16 Xã Hải Minh 07916 17 Xã Hải Đường 07917 18 Xã Hải Phong 07918 19 Xã Hải Toàn 07919 20 Xã Hải An 07920 21 Xã Hải Giang 07921 22 Xã Hải Ninh 07922 23 Xã Hải Châu 07923 24 TT.Thịnh Long 07924 25 Xã Hải Triều 07925 26 Xã Hải Hòa 07926 27 Xã Hải Phú 07927 28 Xã Hải Cường 07928 29 Xã Hải Xuân 07929 30 Xã Hải Chính 07930 31 TT.Cồn 07931 32 Xã Hải Sơn 07932 33 Xã Hải Tân 07933 34 Xã Hải Tây 07934 35 Xã Hải Lý 07935 36 Xã Hải Đông 07936 37 Xã Hải Quang 07937 38 Xã Hải Lộc 07938 39 Xã Hải Phương 07939 40 Xã Hải Long 07940 41 Bưu Cục Phát Hải Hậu 07950 42 Bưu Cục Hải Hà 07951 43 Bưu Cục Hải Hùng 07952 44 Bưu Cục Thượng Trại 07953 45 Bưu Cục Hải Thịnh 07954 46 Bưu Cục Chợ Cồn 07955

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button