Tổng hợp

Mã Zipcode Đắk Lắk – Mã bưu điện Đắk Lắk mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đắk Lắk 63000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 63001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 63002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 63003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 63004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 63005 7 Đảng ủy khối cơ quan 63009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 63010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 63011 10 Báo Đắk Lắk 63016 11 Hội đồng nhân dân 63021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 63030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 63035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 63036 15 Kiểm toán nhà nước khu vực XII 63037 16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 63040 17 Sở Công Thương 63041 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 63042 19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63043 20 Sở Ngoại vụ 63044 21 Sở Tài chính 63045 22 Sở Thông tin và Truyền thông 63046 23 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 63047 24 Công an tỉnh 63049 25 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 63050 26 Sở Nội vụ 63051 27 Sở Tư pháp 63052 28 Sở Giáo dục và Đào tạo 63053 29 Sở Giao thông vận tải 63054 30 Sở Khoa học và Công nghệ 63055 31 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63056 32 Sở Tài nguyên và Môi trường 63057 33 Sở Xây dựng 63058 34 Sở Y tế 63060 35 Bộ chỉ huy Quân sự 63061 36 Ban Dân tộc 63062 37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 63063 38 Thanh tra tỉnh 63064 39 Trường chính trị tỉnh 63065 40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 63066 41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 63067 42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 63070 43 Cục Thuế 63078 44 Cục Hải quan 63079 45 Cục Thống kê 63080 46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 63081 47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 63085 48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 63086 49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 63087 50 Liên đoàn Lao động tỉnh 63088 51 Hội Nông dân tỉnh 63089 52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 63090 53 Tỉnh Đoàn 63091 54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 63092 55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 63093

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 63100 2 Thành ủy 63101 3 Hội đồng nhân dân 63102 4 Ủy ban nhân dân 63103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63104 6 Phường Thắng Lợi 63106 7 Phường Tự An 63107 8 Phường Tân Lập 63108 9 Phường Tân An 63109 10 Phường Tân Hòa 63110 11 Phường Tân Lợi 63111 12 Xã Cư ÊBur 63112 13 Phường Thống Nhất 63113 14 Phường Thành Công 63114 15 Phường Tân Tiến 63115 16 Phường Thành Nhất 63116 17 Phường Tân Thành 63117 18 Phường Ea Tam 63118 19 Phường Khánh Xuân 63119 20 Xã Hòa Xuân 63120 21 Xã Hòa Phú 63121 22 Xã Hòa Khánh 63122 23 Xã Ea Kao 63123 24 Xã Hòa Thắng 63124 25 Xã Ea Tu 63125 26 Xã Hòa Thuận 63126 27 Bưu Cục Phát Buôn Ma Thuột 63150 28 Bưu Cục KHL Buôn Ma Thuột 63151 29 Bưu Cục Tổ Lái Xã Buôn Ma Thuột 63152 31 Bưu Cục Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột 63153 32 Bưu Cục Phát Tại Khai thác 3 63154 33 Bưu Cục Km5 63155 34 Bưu Cục Cổng 3 63156 35 Bưu Cục Phan Chu Trinh 63157 36 Bưu Cục Phan Bội Châu 63158 37 Bưu Cục TTĐM 63159 38 Bưu Cục Ngã Sáu 1 63160 39 Bưu Cục Đại Học Tây Nguyên 63161 40 Bưu Cục Hòa Khánh 63162 41 Bưu Cục Hòa Thắng 63163 42 Bưu Cục Hòa Thuận 63164 43 Bưu Cục Hệ 1 Đắk Lắk 63199

HUYỆN KRÔNG PẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pắk 63200 2 Huyện ủy 63201 3 Hội đồng nhân dân 63202 4 Ủy ban nhân dân 63203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63204 6 Thị trấn Phước An 63206 7 Xã Hòa An 63207 8 Xã Ea Phê 63208 9 Xã KRông Búk 63209 10 Xã Ea Kly 63210 11 Xã Ea Kuăng 63211 12 Xã Vụ Bổn 63212 13 Xã Ea Yiêng 63213 14 Xã Ea Uy 63214 15 Xã Ea Hiu 63215 16 Xã Tân Tiến 63216 17 Xã Hòa Tiến 63217 18 Xã Ea Yông 63218 19 Xã Ea Kênh 63219 20 Xã Ea KNuec 63220 21 Xã Hòa Đông 63221 22 Bưu Cục Phát Krông Pắk 63250 23 Bưu Cục Ea Kuang 63251 24 BĐVHX Ea Phê 2 63252 25 BĐVHX Ea KNuec 2 63253

HUYỆN EA KAR

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Kar 63300 2 Huyện ủy 63301 3 Hội đồng nhân dân 63302 4 Ủy ban nhân dân 63303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63304 6 Thị trấn Ea Kar 63306 7 Xã Ea Kmút 63307 8 Xã Cư Huê 63308 9 Xã Xuân Phú 63309 10 Xã Ea Sar 63310 11 Xã Ea Sô 63311 12 Xã Ea Tih 63312 13 Thị trấn Ea Knốp 63313 14 Xã Ea Đar 63314 15 Xã Cư Ni 63315 16 Xã Ea Ô 63316 17 Xã Ea Păl 63317 18 Xã Cư Prông 63318 19 Xã Cư Jang 63319 20 Xã Cư Bông 63320 21 Xã Cư ELang 63321 22 Bưu Cục Phát Ea Kar 63350 23 Bưu Cục Ea Knốp 63351

HUYỆN KRÔNG NĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Năng 63400 2 Huyện ủy 63401 3 Hội đồng nhân dân 63402 4 Ủy ban nhân dân 63403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63404 6 Thị trấn Krông Năng 63406 7 Xã Phú Xuân 63407 8 Xã Ea Dăh 63408 9 Xã Ea Puk 63409 10 Xã Tam Giang 63410 11 Xã Phú Lộc 63411 12 Xã Ea Hồ 63412 13 Xã Ea Tóh 63413 14 Xã Ea Tân 63414 15 Xã ĐLiê Ya 63415 16 Xã Cư Klông 63416 17 Xã Ea Tam 63417 18 Bưu Cục Phát Krông Năng 63450 19 BĐVHX Nông trường 49 63451

HUYỆN KRÔNG BÚK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Búk 63500 2 Huyện ủy 63501 3 Hội đồng nhân dân 63502 4 Ủy ban nhân dân 63503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63504 6 Xã Chư KBô 63506 7 Xã Cư Né 63507 8 Xã Ea Sin 63508 9 Xã Cư Pơng 63509 10 Xã Ea Ngai 63510 11 Xã Pơng Drang 63511 12 Xã Tân Lập 63512 13 Bưu Cục Phát Krông Búk 63550 14 Bưu Cục Pơn Đrang 63551 15 BĐVHX KTy 63552

HUYỆN EA H’LEO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea H’leo 63600 2 Huyện ủy 63601 3 Hội đồng nhân dân 63602 4 Ủy ban nhân dân 63603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63604 6 Thị trấn Ea Drăng 63606 7 Xã Ea Ral 63607 8 Xã Cư Mốt 63608 9 Xã Ea Khal 63609 10 Xã Ea Nam 63610 11 Xã Dlê Yang 63611 12 Xã Ea Hiao 63612 13 Xã Ea Sol 63613 14 Xã Ea H’leo 63614 15 Xã Ea Wy 63615 16 Xã Cư A Mung 63616 17 Xã Ea Tir 63617 18 Bưu Cục Phát Ea H’leo 63650

HUYỆN EA SÚP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Súp 63700 2 Huyện ủy 63701 3 Hội đồng nhân dân 63702 4 Ủy ban nhân dân 63703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63704 6 Thị trấn Ea Súp 63706 7 Xã Ea Lê 63707 8 Xã Cư KBang 63708 9 Xã Ea Rốk 63709 10 Xã Ia JLơi 63710 11 Xã Ia Lốp 63711 12 Xã Ya Tờ Mốt 63712 13 Xã Ia RVê 63713 14 Xã Ea Bung 63714 15 Xã Cư M’lan 63715 16 Bưu Cục Phát Ea Súp 63750 17 BĐVHX Trung đoàn 737 63751

HUYỆN BUÔN ĐÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Buôn Đôn 63800 2 Huyện ủy 63801 3 Hội đồng nhân dân 63802 4 Ủy ban nhân dân 63803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63804 6 Xã Ea Wer 63806 7 Xã Tân Hoà 63807 8 Xã Ea Nuôl 63808 9 Xã Ea Bar 63809 10 Xã Cuôr KNia 63810 11 Xã Ea Huar 63811 12 Xã Krông Na 63812 13 Bưu Cục Phát Buôn Đôn 63850

HUYỆN CƯ M’GAR

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư M’gar 63900 2 Huyện ủy 63901 3 Hội đồng nhân dân 63902 4 Ủy ban nhân dân 63903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63904 6 Thị trấn Quảng Phú 63906 7 Xã Quảng Tiến 63907 8 Thị trấn Ea Pốk 63908 9 Xã Cư Suê 63909 10 Xã Ea M’nang 63910 11 Xã Quảng Hiệp 63911 12 Xã Cư M’gar 63912 13 Xã Ea KPam 63913 14 Xã Ea H’đinh 63914 15 Xã Ea M’DRóh 63915 16 Xã Ea Kiết 63916 17 Xã Ea Kuêh 63917 18 Xã Ea Tar 63918 19 Xã Cư Dliê M’nông 63919 20 Xã Ea Tul 63920 21 Xã Ea D’rơng 63921 22 Xã Cuor Đăng 63922 23 Bưu Cục Phát Cư M’gar 63950

THỊ XÃ BUÔN HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Buôn Hồ 64000 2 Thị ủy 64001 3 Hội đồng nhân dân 64002 4 Ủy ban nhân dân 64003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64004 6 Phường An Lạc 64006 7 Phường Đạt Hiếu 64007 8 Phường An Bình 64008 9 Phường Đoàn Kết 64009 10 Phường Thiện An 64010 11 Xã Ea Blang 64011 12 Phường Thống Nhất 64012 13 Phường Bình Tân 64013 14 Xã Cư Bao 64014 15 Xã Bình Thuận 64015 16 Xã Ea Siên 64016 17 Xã Ea Drông 64017 18 Bưu Cục Phát Buôn Hồ 64050

HUYỆN CƯ KUIN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư Kuin 64100 2 Huyện ủy 64101 3 Hội đồng nhân dân 64102 4 Ủy ban nhân dân 64103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64104 6 Xã Dray Bhăng 64106 7 Xã Ea Tiêu 64107 8 Xã Ea BHốk 64108 9 Xã Hòa Hiệp 64109 10 Xã Ea Hu 64110 11 Xã Cư Ê Wi 64111 12 Xã Ea Ning 64112 13 Xã Ea Ktur 64113 14 Bưu Cục Phát Cư Kuin 64150 15 Bưu Cục Hòa Hiệp 64151 16 Bưu Cục Trung Hòa 64152 17 Bưu Cục Việt Đức 4 64153 18 BĐVHX Ea BHốk 2 64154

HUYỆN KRÔNG ANA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Ana 64200 2 Huyện ủy 64201 3 Hội đồng nhân dân 64202 4 Ủy ban nhân dân 64203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64204 6 Thị trấn Buôn Trấp 64206 7 Xã Bình Hòa 64207 8 Xã Quảng Điền 64208 9 Xã Dur KMăl 64209 10 Xã Băng A Drênh 64210 11 Xã Ea Bông 64211 12 Xã Ea Na 64212 13 Xã Dray Sáp 64213 14 Bưu Cục Phát Krông Ana 64250

HUYỆN LẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lắk 64300 2 Huyện ủy 64301 3 Hội đồng nhân dân 64302 4 Ủy ban nhân dân 64303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64304 6 Thị trấn Liên Sơn 64306 7 Xã Đắk Liêng 64307 8 Xã Buôn Tría 64308 9 Xã Buôn Triết 64309 10 Xã Ea R’Bin 64310 11 Xã Nam Ka 64311 12 Xã Đắk Nuê 64312 13 Xã Đắk Phơi 64313 14 Xã Krông Nô 64314 15 Xã Bông Krang 64315 16 Xã Yang Tao 64316 17 Bưu Cục Phát Lắk 64350

HUYỆN KRÔNG BÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Bông 64400 2 Huyện ủy 64401 3 Hội đồng nhân dân 64402 4 Ủy ban nhân dân 64403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64404 6 Thị trấn Krông Kmar 64406 7 Xã Khuê Ngọc Điền 64407 8 Xã Hòa Sơn 64408 9 Xã Ea Trul 64409 10 Xã Yang Reh 64410 11 Xã Hòa Tân 64411 12 Xã Hòa Thành 64412 13 Xã Dang Kang 64413 14 Xã Cư KTy 64414 15 Xã Hòa Lễ 64415 16 Xã Hòa Phong 64416 17 Xã Cư Pui 64417 18 Xã Cư Drăm 64418 19 Xã Yang Mao 64419 20 Bưu Cục Phát Krông Bông 64450

HUYỆN M’ĐRẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện M’đrắk 64500 2 Huyện ủy 64501 3 Hội đồng nhân dân 64502 4 Ủy ban nhân dân 64503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64504 6 Thị trấn M’đrắk 64506 7 Xã Cư M’ta 64507 8 Xã Ea Riêng 64508 9 Xã Krông Jing 64509 10 Xã Krông Á 64510 11 Xã Cư San 64511 12 Xã Ea Trang 64512 13 Xã Cư K Róa 64513 14 Xã Ea M’doal 64514 15 Xã Ea H’MLay 64515 16 Xã Ea Lai 64516 17 Xã Ea Pil 64517 18 Xã Cư Prao 64518 19 Bưu Cục Phát M’đrăk 64550

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button