Tổng hợp

Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 53000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 53001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 53002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 53003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 53004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 53005 7 Đảng ủy khối cơ quan 53009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 53010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 53011 10 Báo Quảng Ngãi 53016 11 Hội đồng nhân dân 53021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 53030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 53035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 53036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 53040 16 Sở Công Thương 53041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 53042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 53043 19 Sở Ngoại vụ 53044 20 Sở Tài chính 53045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 53046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 53047 23 Công an tỉnh 53049 24 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 53050 25 Sở Nội vụ 53053 26 Sở Tư pháp 53052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 53053 28 Sở Giao thông vận tải 53054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 53055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 53056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 53057 32 Sở Xây dựng 53058 33 Sở Y tế 53060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 53061 35 Ban Dân tộc 53062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 53063 37 Thanh tra tỉnh 53064 38 Trường chính trị tỉnh 53065 39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 53066 40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 53067 41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 53070 42 Cục Thuế 53078 43 Cục Hải quan 53079 44 Cục Thống kê 53080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 53081 46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 53085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 53086 48 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 53087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 53088 50 Hội Nông dân tỉnh 53089 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 53090 52 Tỉnh Đoàn 53091 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 53092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 53093

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Quảng Ngãi 53100 2 Thành ủy 53101 3 Hội đồng nhân dân 53102 4 Ủy ban nhân dân 53103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53104 6 Phường Trần Hưng Đạo 53106 7 Phường Lê Hồng Phong 53107 8 Phường Trần Phú 53108 9 Phường Nghĩa Chánh 53109 10 Phường Nguyễn Nghiêm 53110 11 Phường Trương Quang Trọng 53111 12 Xã Tịnh Ấn Tây 53112 13 Phường Quảng Phú 53113 14 Phường Nghĩa Lộ 53114 15 Phường Chánh Lộ 53115 16 Xã Nghĩa Dõng 53116 17 Xã Nghĩa Hà 53117 18 Xã Nghĩa Dũng 53118 19 Xã Tịnh An 53119 20 Xã Tịnh Châu 53120 21 Xã Tịnh Ấn Đông 53121 22 Xã Nghĩa Phú 53122 23 Xã Nghĩa An 53123 24 Xã Tịnh Long 53124 25 Xã Tịnh Khê 53125 26 Xã Tịnh Kỳ 53126 27 Xã Tịnh Hòa 53127 28 Xã Tịnh Thiện 53128 29 Bưu Cục Phát Quảng Ngãi 53150 30 Bưu Cục Quang Trung 53151 31 Bưu Cục Đinh Tiên Hoàng 53152 32 Bưu Cục Hai Bà Trưng 53153 33 Bưu Cục Cổ Luỹ 53154 34 Bưu Cục Hệ 1 Quảng Ngãi 53199

HUYỆN SƠN TỊNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tịnh 53200 2 Huyện ủy 53201 3 Hội đồng nhân dân 53202 4 Ủy ban nhân dân 53203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53204 6 Xã Tịnh Hà 53206 7 Xã Tịnh Sơn 53207 8 Xã Tịnh Bình 53208 9 Xã Tịnh Hiệp 53209 10 Xã Tịnh Bắc 53210 11 Xã Tịnh Minh 53211 12 Xã Tịnh Phong 53212 13 Xã Tịnh Thọ 53213 14 Xã Tịnh Trà 53214 15 Xã Tịnh Đông 53215 16 Xã Tịnh Giang 53216 17 Bưu Cục Phát Sơn Tịnh 53250 18 Bưu Cục Sơn Mỹ 53251

HUYỆN BÌNH SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Sơn 53300 2 Huyện ủy 53301 3 Hội đồng nhân dân 53302 4 Ủy ban nhân dân 53303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53304 6 Thị trấn Châu Ổ 53306 7 Xã Bình Thới 53307 8 Xã Bình Dương 53308 9 Xã Bình Chánh 53309 10 Xã Bình Nguyên 53310 11 Xã Bình Trung 53311 12 Xã Bình Chương 53312 13 Xã Bình Long 53313 14 Xã Bình Thanh Tây 53314 15 Xã Bình Thanh Đông 53315 16 Xã Bình Hòa 53316 17 Xã Bình Phước 53317 18 Xã Bình Đông 53318 19 Xã Bình Thạnh 53319 20 Xã Bình Khương 53320 21 Xã Bình An 53321 22 Xã Bình Minh 53322 23 Xã Bình Mỹ 53323 24 Xã Bình Hiệp 53324 25 Xã Bình Tân 53325 26 Xã Bình Châu 53326 27 Xã Bình Phú 53327 28 Xã Bình Hải 53328 29 Xã Bình Trị 53329 30 Xã Bình Thuận 53330 31 Bưu Cục Phát Bình Sơn 53350 32 Bưu Cục Khu Kinh Tế Dung Quất 53351

HUYỆN TRÀ BỒNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Bồng 53400 2 Huyện ủy 53401 3 Hội đồng nhân dân 53402 4 Ủy ban nhân dân 53403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53404 6 Thị trấn Trà Xuân 53406 7 Xã Trà Giang 53407 8 Xã Trà Thủy 53408 9 Xã Trà Hiệp 53409 10 Xã Trà Lâm 53410 11 Xã Trà Tân 53411 12 Xã Trà Sơn 53412 13 Xã Trà Phú 53413 14 Xã Trà Bình 53414 15 Xã Trà Bùi 53415 16 Bưu Cục Phát Trà Bồng 53450

HUYỆN TÂY TRÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Trà 53500 2 Huyện ủy 53501 3 Hội đồng nhân dân 53502 4 Ủy ban nhân dân 53503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53504 6 Xã Trà Phong 53506 7 Xã Trà Lãnh 53507 8 Xã Trà Quân 53508 9 Xã Trà Khê 53509 10 Xã Trà Xinh 53510 11 Xã Trà Thọ 53511 12 Xã Trà Trung 53512 13 Xã Trà Nham 53513 14 Xã Trà Thanh 53514 15 Bưu Cục Phát Tây Trà 53550

HUYỆN SƠN TÂY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Tây 53600 2 Huyện ủy 53601 3 Hội đồng nhân dân 53602 4 Ủy ban nhân dân 53603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53604 6 Xã Sơn Dung 53606 7 Xã Sơn Màu 53607 8 Xã Sơn Tân 53608 9 Xã Sơn Mùa 53609 10 Xã Sơn Bua 53610 11 Xã Sơn Liên 53611 12 Xã Sơn Long 53612 13 Xã Sơn Lập 53613 14 Xã Sơn Tinh 53614 15 Bưu Cục Phát Sơn Tây 53650

HUYỆN MINH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Minh Long 53700 2 Huyện ủy 53701 3 Hội đồng nhân dân 53702 4 Ủy ban nhân dân 53703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53704 6 Xã Long Hiệp 53706 7 Xã Long Mai 53707 8 Xã Long Sơn 53708 9 Xã Thanh An 53709 10 Xã Long Môn 53710 11 Bưu Cục Phát Minh Long 53750

HUYỆN SƠN HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hà 53800 2 Huyện ủy 53801 3 Hội đồng nhân dân 53802 4 Ủy ban nhân dân 53803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53804 6 Thị trấn Di Lăng 53806 7 Xã Sơn Giang 53807 8 Xã Sơn Thành 53808 9 Xã Sơn Bao 53809 10 Xã Sơn Trung 53810 11 Xã Sơn Hải 53811 12 Xã Sơn Cao 53812 13 Xã Sơn Linh 53813 14 Xã Sơn Nham 53814 15 Xã Sơn Hạ 53815 16 Xã Sơn Thượng 53816 17 Xã Sơn Thủy 53817 18 Xã Sơn Kỳ 53818 19 Xã Sơn Ba 53819 20 Bưu Cục Phát Sơn Hà 53850

HUYỆN TƯ NGHĨA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tư Nghĩa 53900 2 Huyện ủy 53901 3 Hội đồng nhân dân 53902 4 Ủy ban nhân dân 53903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 53904 6 Thị trấn La Hà 53906 7 Xã Nghĩa Thương 53907 8 Xã Nghĩa Hòa 53908 9 Xã Nghĩa Trung 53909 10 Xã Nghĩa Phương 53910 11 Xã Nghĩa Mỹ 53911 12 Thị trấn Sông Vệ 53912 13 Xã Nghĩa Hiệp 53913 14 Xã Nghĩa Điền 53914 15 Xã Nghĩa Kỳ 53915 16 Xã Nghĩa Thuận 53916 17 Xã Nghĩa Thắng 53917 18 Xã Nghĩa Lâm 53918 19 Xã Nghĩa Thọ 53919 20 Xã Nghĩa Sơn 53920 21 Bưu Cục Phát Tư Nghĩa 53950 22 Bưu Cục Sông Vệ 53951

HUYỆN NGHĨA HÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nghĩa Hành 54000 2 Huyện ủy 54001 3 Hội đồng nhân dân 54002 4 Ủy ban nhân dân 54003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54004 6 Thị trấn Chợ Chùa 54006 7 Xã Hành Trung 54007 8 Xã Hành Thuận 54008 9 Xã Hành Dũng 54009 10 Xã Hành Nhân 54010 11 Xã Hành Minh 54011 12 Xã Hành Đức 54012 13 Xã Hành Tín Tây 54013 14 Xã Hành Tín Đông 54014 15 Xã Hành Thiện 54015 16 Xã Hành Thịnh 54016 17 Xã Hành Phước 54017 18 Bưu Cục Phát Nghĩa Hành 54050

HUYỆN MỘ ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mộ Đức 54100 2 Huyện ủy 54101 3 Hội đồng nhân dân 54102 4 Ủy ban nhân dân 54103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54104 6 Thị trấn Mộ Đức 54106 7 Xã Đức Thạnh 54107 8 Xã Đức Minh 54108 9 Xã Đức Chánh 54109 10 Xã Đức Thắng 54110 11 Xã Đức Lợi 54111 12 Xã Đức Nhuận 54112 13 Xã Đức Hiệp 54113 14 Xã Đức Tân 54114 15 Xã Đức Hòa 54115 16 Xã Đức Phú 54116 17 Xã Đức Lân 54117 18 Xã Đức Phong 54118 19 Bưu Cục Phát Mộ Đức 54150 20 Bưu Cục Thạch Trụ 54151 21 Bưu Cục Quán Lát 54152 22 BĐVHX Đức Thạnh 2 54153

HUYỆN BA TƠ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ba Tơ 54200 2 Huyện ủy 54201 3 Hội đồng nhân dân 54202 4 Ủy ban nhân dân 54203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54204 6 Thị trấn Ba Tơ 54206 7 Xã Ba Cung 54207 8 Xã Ba Chùa 54208 9 Xã Ba Dinh 54209 10 Xã Ba Bích 54210 11 Xã Ba Trang 54211 12 Xã Ba Khâm 54212 13 Xã Ba Liên 54213 14 Xã Ba Động 54214 15 Xã Ba Thành 54215 16 Xã Ba Vinh 54216 17 Xã Ba Điền 54217 18 Xã Ba Giang 54218 19 Xã Ba Ngạc 54219 20 Xã Ba Tiêu 54220 21 Xã Ba Vì 54221 22 Xã Ba Tô 54222 23 Xã Ba Xa 54223 24 Xã Ba Nam 54224 25 Xã Ba Lế 54225 26 Bưu Cục Phát Ba Tơ 54250

HUYỆN ĐỨC PHỔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Phổ 54300 2 Huyện ủy 54301 3 Hội đồng nhân dân 54302 4 Ủy ban nhân dân 54303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54304 6 Thị trấn Đức Phổ 54306 7 Xã Phổ Minh 54307 8 Xã Phổ Vinh 54308 9 Xã Phổ Quang 54309 10 Xã Phổ Văn 54310 11 Xã Phổ An 54311 12 Xã Phổ Thuận 54312 13 Xã Phổ Phong 54313 14 Xã Phổ Nhơn 54314 15 Xã Phổ Ninh 54315 16 Xã Phổ Hòa 54316 17 Xã Phổ Cường 54317 18 Xã Phổ Khánh 54318 19 Xã Phổ Thạnh 54319 20 Xã Phổ Châu 54320 21 Bưu Cục Phát Đức Phổ 54350 22 Bưu Cục Sa Huỳnh 54351 14 HUYỆN LÝ SƠN 1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lý Sơn 54400 2 Huyện ủy 54401 3 Hội đồng nhân dân 54402 4 Ủy ban nhân dân 54403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 54404 6 Xã An Vĩnh 54406 7 Xã An Hải 54407 8 Xã An Bình 54408 9 Bưu Cục Phát Lý Sơn 54450

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button