Tổng hợp

Mã Zipcode Sóc Trăng – Mã bưu điện Sóc Trăng mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Sóc Trăng 96000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 96001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 96002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 96003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 96004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 96005 7 Đảng ủy khối cơ quan 96009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 96010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 96011 10 Báo Sóc Trăng 96016 11 Hội đồng nhân dân 96021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 96030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 96035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 96036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 96040 16 Sở Công Thương 96041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 96042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 96043 19 Sở Tài chính 96045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 96046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 96047 22 Công an tỉnh 96049 23 Sở Nội vụ 96051 24 Sở Tư pháp 96052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 96053 26 Sở Giao thông vận tải 96054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 96055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 96056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 96057 30 Sở Xây dựng 96058 31 Sở Y tế 96060 32 Bộ chỉ huy Quân sự 96061 33 Ban Dân tộc 96062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 96063 35 Thanh tra tỉnh 96064 36 Trường chính trị tỉnh 96065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 96066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 96067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 96070 40 Cục Thuế 96078 41 Chi Cục Hải quan 96079 42 Cục Thống kê 96080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 96081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 96085 45 Hội hữu nghị nhân dân các nước 96086 46 Hội Văn học nghệ thuật 96087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 96088 48 Hội Nông dân tỉnh 96089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 96090 50 Tỉnh đoàn 96091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 96092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 96093

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sóc Trăng 96100 2 Thành ủy 96101 3 Hội đồng nhân dân 96102 4 Ủy ban nhân dân 96103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96104 6 Phường 2 96106 7 Phường 1 96107 8 Phường 3 96108 9 Phường 9 96109 10 Phường 4 96110 11 Phường 8 96111 12 Phường 5 96112 13 Phường 6 96113 14 Phường 7 96114 15 Phường 10 96115 16 Bưu Cục Phát Sóc Trăng 96150 17 Bưu Cục Tiếp Thị Bán Hàng 96151 18 Bưu Cục Hệ 1 Sóc Trăng 96199

HUYỆN LONG PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Phú 96200 2 Huyện ủy 96201 3 Hội đồng nhân dân 96202 4 Ủy ban nhân dân 96203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96204 6 Thị trấn Long Phú 96206 7 Xã Long Đức 96207 8 Xã Song Phụng 96208 9 Thị trấn Đại Ngãi 96209 10 Xã Hậu Thạnh 96210 11 Xã Trường Khánh 96211 12 Xã Phú Hữu 96212 13 Xã Châu Khánh 96213 14 Xã Tân Thạnh 96214 15 Xã Tân Hưng 96215 16 Xã Long Phú 96216 17 Bưu Cục Phát Long Phú 96250 18 Bưu Cục Đại Ngãi 96251 19 Bưu Cục Trường Khánh 96252 20 Bưu Cục Tân Thạnh 96253

HUYỆN KẾ SÁCH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kế Sách 96300 2 Huyện ủy 96301 3 Hội đồng nhân dân 96302 4 Ủy ban nhân dân 96303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96304 6 Thị trấn Kế Sách 96306 7 Xã Thới An Hội 96307 8 Xã Kế Thành 96308 9 Xã An Mỹ 96309 10 Xã Nhơn Mỹ 96310 11 Xã An Lạc Tây 96311 12 Xã Phong Nẫm 96312 13 Thị trấn An Lạc Thôn 96313 14 Xã Xuân Hòa 96314 15 Xã Trinh Phú 96315 16 Xã Ba Trinh 96316 17 Xã Đại Hải 96317 18 Xã Kế An 96318 19 Bưu Cục Phát Kế Sách 96350 20 Bưu Cục Thới An Hội 96351 21 Bưu Cục Cái Côn 96352

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 96400 2 Huyện ủy 96401 3 Hội đồng nhân dân 96402 4 Ủy ban nhân dân 96403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96404 6 Thị trấn Châu Thành 96406 7 Xã Phú Tâm 96407 8 Xã Hồ Đắc Kiện 96408 9 Xã Thuận Hòa 96409 10 Xã Thiện Mỹ 96410 11 Xã An Ninh 96411 12 Xã An Hiệp 96412 13 Xã Phú Tân 96413 14 Bưu Cục Phát Châu Thành 96425 15 Bưu Cục Thuận Hòa 96426 16 Bưu Cục Bố Thảo 96427 17 Bưu Cục An Trạch 96428

HUYỆN MỸ TÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Tú 96450 2 Huyện ủy 96451 3 Hội đồng nhân dân 96452 4 Ủy ban nhân dân 96453 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96454 6 Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 96456 7 Xã Long Hưng 96457 8 Xã Hưng Phú 96458 9 Xã Mỹ Hương 96459 10 Xã Mỹ Tú 96460 11 Xã Mỹ Phước 96461 12 Xã Thuận Hưng 96462 13 Xã Mỹ Thuận 96463 14 Xã Phú Mỹ 96464 15 Bưu Cục Phát Mỹ Tú 96475

THỊ XÃ NGÃ NĂM

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Ngã Năm 96500 2 Thị ủy 96501 3 Hội đồng nhân dân 96502 4 Ủy ban nhân dân 96503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96504 6 Phường 1 96506 7 Phường 2 96507 8 Xã Vĩnh Quới 96508 9 Phường 3 96509 10 Xã Mỹ Quới 96510 11 Xã Mỹ Bình 96511 12 Xã Long Bình 96512 13 Xã Tân Long 96513 14 Bưu Cục Phát Ngã Năm 96525 15 Bưu Cục Long Tân 96526 16 Bưu Cục Tân Long 96527

HUYỆN THẠNH TRỊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạnh Trị 96550 2 Huyện ủy 96551 3 Hội đồng nhân dân 96552 4 Ủy ban nhân dân 96553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96554 6 Thị trấn Phú Lộc 96556 7 Xã Tuân Tức 96557 8 Thị trấn Hưng Lợi 96558 9 Xã Lâm Kiết 96559 10 Xã Lâm Tân 96560 11 Xã Thạnh Tân 96561 12 Xã Thạnh Trị 96562 13 Xã Vĩnh Thành 96563 14 Xã Vĩnh Lợi 96564 15 Xã Châu Hưng 96565 16 Bưu Cục Phát Thạnh Trị 96575 17 Bưu Cục Châu Hưng 96576

HUYỆN MỸ XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Xuyên 96600 2 Huyện ủy 96601 3 Hội đồng nhân dân 96602 4 Ủy ban nhân dân 96603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96604 6 Thị trấn Mỹ Xuyên 96606 7 Xã Tham Đôn 96607 8 Xã Đại Tâm 96608 9 Xã Thạnh Phú 96609 10 Xã Hòa Tú 1 96610 11 Xã Ngọc Đông 96611 12 Xã Ngọc Tố 96612 13 Xã Gia Hòa 1 96613 14 Xã Thạnh Quới 96614 15 Xã Gia Hòa 2 96615 16 Xã Hòa Tú 2 96616 17 Bưu Cục Phát Mỹ Xuyên 96650 18 Bưu Cục Đại Tâm 96651 19 Bưu Cục Thạnh Phú 96652 20 Bưu Cục Ngọc Tố 96653 21 Bưu Cục Thạnh Quới 96654

HUYỆN TRẦN ĐỀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trần Đề 96700 2 Huyện ủy 96701 3 Hội đồng nhân dân 96702 4 Ủy ban nhân dân 96703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96704 6 Thị trấn Trần Đề 96706 7 Xã Đại Ân 2 96707 8 Xã Trung Bình 96708 9 Xã Lịch Hội Thượng 96709 10 Thị trấn Lịch Hội Thượng 96710 11 Xã Liêu Tú 96711 12 Xã Viên Bình 96712 13 Xã Viên An 96713 14 Xã Tài Văn 96714 15 Xã Thạnh Thới An 96715 16 Xã Thạnh Thới Thuận 96716 17 Bưu Cục Phát Trần Đề 96750 18 Bưu Cục Kinh Ba 96751 19 Bưu Cục Lịch Hội Thượng 96752 20 Bưu Cục Tài Văn 96753

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Vĩnh Châu 96800 2 Thị ủy 96801 3 Hội đồng nhân dân 96802 4 Ủy ban nhân dân 96803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96804 6 Phường 1 96806 7 Phường 2 96807 8 Xã Lạc Hòa 96808 9 Xã Vĩnh Hải 96809 10 Xã Hòa Đông 96810 11 Phường Khánh Hòa 96811 12 Xã Vĩnh Hiệp 96812 13 Phường Vĩnh Phước 96813 14 Xã Vĩnh Tân 96814 15 Xã Lai Hòa 96815 16 Bưu Cục Phát Vĩnh Châu 96850

HUYỆN CÙ LAO DUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cù Lao Dung 96900 2 Huyện ủy 96901 3 Hội đồng nhân dân 96902 4 Ủy ban nhân dân 96903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96904 6 Thị trấn Cù Lao Dung 96906 7 Xã An Thạnh Đông 96907 8 Xã An Thạnh 1 96908 9 Xã An Thạnh Tây 96909 10 Xã Đại Ân 1 96910 11 Xã An Thạnh 2 96911 12 Xã An Thạnh 3 96912 13 Xã An Thạnh Nam 96913 14 Bưu Cục Phát Cù Lao Dung 96950 15 Bưu Cục An Thạnh 3 96951

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button