Tổng hợp

TR-069 là gì? – cmm.edu.vn

TR-069 là gì?

Giao thức quản lý mạng WAN CPE (CPE WAN Management Protocol – CWMP) TR-069 được thiết kế bởi Broadband Forum (BBF) để tiêu chuẩn hóa việc quản lý các thiết bị. Các báo cáo kỹ thuật của BBF là những tài liệu được đánh số chặt chẽ và phụ thuộc vào nhau.

TR-069 bao gồm cấu hình tự động bảo mật và các chức năng quản lý CPE khác trong một framework chung. Nó đại diện cho một giao thức lớp ứng dụng, thường giao tiếp với Auto-Configuration-Server (ACS – Máy chủ tự động…

Bạn đang xem bài: TR-069 là gì? – cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button