Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn (4 mẫu)

Với 4 bài văn Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn – mẫu 1

Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa. Tôi không muốn người khác nhìn vào mình và chỉ thấy mình lập dị, khác loài, vô ích,… mà muốn được công nhận như một người đem lại những giá trị trong cuộc sống. Để khác biệt rất đơn giản nhưng để khác biệt có nghĩa lại vô cùng khó khăn. Để làm được điều này, trước hết con người không được thỏa mãn bởi những thứ quá đơn giản và tầm thường. Chúng ta cần tìm kiếm những điều có nghĩa lý hơn với bản thân cũng như xã hội. Ví dụ như nếu bạn học giỏi một cách xuất chúng, bạn sẽ thành ngôi sao. Nhưng nếu bạn chọn cách khác biệt bằng lối sống sa đọa, không lành mạnh, sự chú ý bạn nhận được không phải ngưỡng mộ mà là tức giận hay thương hại. Mỗi người đều có quyền lựa chọn người mà mình muốn trở thành. Với tôi, tôi muốn trở thành người khác biệt có ý nghĩa.

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa..., em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn (4 mẫu)

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn – mẫu 2

Tôi‌‌không‌‌muốn‌‌khác‌‌biệt‌‌vô‌‌nghĩa.‌‌Mỗi‌‌chúng‌‌ta‌‌đều‌‌chỉ‌‌có‌‌một‌‌cuộc‌‌đời‌‌để‌‌sống.‌‌Nếu‌‌ta‌‌giống‌‌như‌‌hàng‌‌nghìn‌‌người‌‌khác‌‌thì‌‌bản‌‌thân‌‌ta‌‌sẽ‌‌chỉ‌‌sống‌‌đời‌‌nhàm‌‌chán,‌‌vô‌‌nghĩa‌‌như‌‌vậy.‌‌Lúc‌‌nào‌‌ta‌‌cũng‌‌sợ‌‌mình‌‌khác‌‌biệt.‌‌Sợ‌‌sự‌‌khác‌‌biệt‌‌ấy‌‌bị‌‌chê‌‌cười,‌‌bị‌‌người‌‌ta‌‌nói‌‌nọ‌‌nói‌‌kia.‌‌Nhưng‌‌có‌‌bao‌‌giờ‌‌ta‌‌nghĩ,‌‌sự‌‌khác‌‌biệt‌‌mới‌‌là‌‌điều‌‌tạo‌‌nên‌‌giá‌‌trị‌‌của‌‌ta?‌‌Khác‌‌biệt‌‌không‌‌phải‌‌thứ‌‌duy‌‌nhất‌‌làm‌‌con‌người‌ ‌ta‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌nhưng‌ ‌chỉ‌ khi ‌khác‌ ‌biệt,‌ ‌ta‌ ‌mới‌ ‌biết‌ ‌đời‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌đẹp‌ ‌tươi‌ ‌và‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌đến‌ ‌đâu!

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn – mẫu 3

Tôi không muôn khác biệt vô nghĩa,tôi không muốn trở thành bản sao của một ai khác. Mỗi chúng ta đều có cuộc sống, ước mơ khác nhau, tôi không sợ vì sự khác biệt mà bản thân tôi bị chê cười, bị người ta nói nọ kia. Tôi hiểu sự khác biệt mới làm nên giá trị của con người. Khác biệt không phải thứ duy nhất để bản thân trở lên khác biệt. Mà sự khác biệt mà tôi luôn muốn hướng tới chính là khiến cho cuộc đời, xã hội, những gì xung quanh ngày một tốt đẹp hơn.

Với câu mở đầu Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa…, em hãy viết tiếp 5-7 câu để hoàn thành một đoạn văn – mẫu 4

Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa. Vốn dĩ mỗi chúng ta đều có những điểm giống để hoà hợp và khác nhau để phân biệt. Nhưng nếu chúng ta tạo ra những khác biệt vô giá trị thì những việc đó hoặc là bị lãng quên hoặc làm bạn xấu đi trong mắt người khác. Vì vậy mà khác biệt có ý nghĩa vẫn là một lựa chọn tốt hơn là khác biệt vô nghĩa. Khác biệt có nghĩa tức là khác biệt có giá trị: giá trị về vật chất, giá trị về tinh thần. Khác biệt có nghĩa như: học thật giỏi một môn học, luôn giúp đỡ những người xung quanh,… giúp cuộc sống của bạn trở nên thành công hơn, giúp đỡ cho bản thân, gia đình và xã hội về vật chất và tinh thần. Đừng chọn khác biệt vô nghĩa, vừa tốn thời gian lại chẳng mang tới cho cuộc sống của bạn những giá trị trường tồn.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *