Văn mẫu lớp 6

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào (4 mẫu)

Với 4 bài văn Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào sẽ giúp học sinh biết cách triển khai ý từ đó biết cách viết bài tập làm văn lớp 6.

Bạn đang xem bài: Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào – mẫu 1

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là văn bản thông tin đặc sắc, cung cấp những thông tin bổ ích về sự đa dạng loài và qua đó nói lên tầm ảnh hưởng của con người với sinh vật. Mở đầu văn bản, tác giả đã trình bày sự đa dạng sinh vật với hàng triệu loài cùng sinh sống và ảnh hưởng lẫn nhau trong hành tinh. Động vật trên Trái Đất tồn tại trong mối quan hệ đối kháng và hỗ trợ lẫn nhau, làm nên sự đa dạng, tồn tại và tiến hóa của các loài vật. Đặc biệt trong hành tinh này, con người được xem là động vật bậc cao với khả năng sáng tạo và ảnh hưởng đến thế giới. Nhiều hành động của con người đã làm ảnh hưởng môi trường, gây ra những tác động tiêu cực đến các loài động vật. Phần cuối văn bản, tác giả đã mượn lời nói của bộ phim để đưa ra mong muốn và ý kiến về đa dạng loài trong sự sống.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào (4 mẫu)

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào – mẫu 2

Đời sống muôn loài trên Trái Đất và sự cân bằng rất dễ bị tổn thương. Các loài động vật và thực vật thường tồn tại và phát triển thành từng quần xã. Bên cạnh việc nhận diện theo đặc điểm sinh hoạt thì chúng còn được chia theo tính chất của loài. Sự phân bố của các loài làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và giúp từng loài có thể sử dụng nguồn sống của môi trường một cách hiệu quả nhất. Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hộ trợ và đối kháng. Trên Trái Đất, con người cũng chỉ là một loài và họ đang tàn phá thế giới này.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào – mẫu 3

Giữa các loài trong quần xã luôn tồn tại mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng. Sự tồn tại song song các quan hệ đó đã tạo nên sự cân bằng tuyệt hảo cho các loài. Vì con người là một loài sinh vật bậc cao trên Trái Đất nên con người trở nên tự kiêu, tự ý sắp đặt lại trật tự của tạo hóa. Điều này dẫn đến sự phá vỡ cân bằng trong đời sống muôn loài và thiên nhiên cũng chịu tổn hại nghiêm trọng. Bộ phim hoạt hìnhVua sư tửđã đưa ra thông điệp rằng tất cả chúng ta đều thuộc về vòng đời bất tận, nên con người hãy tìm cách sống chung với muôn loài và cùng tồn tại trong sự cân bằng.

Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào – mẫu 4

Văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” là một văn bản đa phương tiện, kết cấu đầu cuối tương ứng, đặt vấn đề trong tương quan với bộ phim Vua sư tử. Văn bản này nêu lên sự đa dạng của sinh vật cũng như cách các loài chung sống với nhau. Đồng thời nhắc đến con người với tư cách chủ thể tác động tới tự nhiên.

Trích nguồn: TH Văn Thủy
Danh mục: Văn mẫu lớp 6

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button