Tổng hợp

Mã Zipcode Hưng Yên mới nhất – Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hưng Yên 17000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 17001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 17002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 17003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 17004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 17005 7 Đảng ủy khối cơ quan 17009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 17010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 17011 10 Báo Hưng Yên 17016 11 Hội đồng nhân dân 17021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 17030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 17035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 17036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 17040 16 Sở Công Thương 17041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 17042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 17043 19 Sở Tài chính 17045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 17046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 17047 22 Công an tỉnh 17049 23 Sở Nội vụ 17051 24 Sở Tư pháp 17052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 17053 26 Sở Giao thông vận tải 17054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 17055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 17057 30 Sở Xây dựng 17058 31 Sở Y tế 17060 32 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 17061 33 Ban Dân tộc 17062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 17063 35 Thanh tra tỉnh 17064 36 Trường chính trị tỉnh 17065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 17066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 17067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 17070 40 Cục Thuế 17078 41 Cục Hải quan 17079 42 Cục Thống kê 17080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 17081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 17085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 17086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 17087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 17088 48 Hội Nông dân tỉnh 17089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 17090 50 Tỉnh Đoàn 17091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 17092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 17093 1 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN   1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hưng Yên 17100 2 Thành ủy 17101 3 Hội đồng nhân dân 17102 4 Ủy ban nhân dân 17103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17104 6 Phường Hiến Nam 17106 7 Phường An Tảo 17107 8 Phường Lam Sơn 17108 9 Phường Lê Lợi 17109 10 Phường Hồng Châu 17110 11 Phường Minh Khai 17111 12 Phường Quang Trung 17112 13 Xã Bảo Khê 17113 14 Xã Trung Nghĩa 17114 15 Xã Liên Phương 17115 16 Xã Hồng Nam 17116 17 Xã Quảng Châu 17117 18 Xã Phú Cường 17118 19 Xã Hùng Cường 17119 20 Xã Phương Chiểu 17120 21 Xã Tân Hưng 17121 22 Xã Hoàng Hanh 17122 23 Bưu Cục Phát Hưng Yên 17150 24 Bưu Cục Chợ Gạo 17151 25 Bưu Cục Lê Lợi 17152 26 Bưu Cục Phố Hiến 17153 27 Bưu Cục Dốc Lã 17154 28 Bưu Cục Trung Nghĩa 17155 29 Bưu Cục Hệ 1 Hưng Yên 17199 2 HUYỆN TIÊN LỮ   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiên Lữ 17200 2 Huyện ủy 17201 3 Hội đồng nhân dân 17202 4 Ủy ban nhân dân 17203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17204 6 Thị trấn Vương 17206 7 Xã Hưng Đạo 17207 8 Xã Ngô Quyền 17208 9 Xã Nhật Tân 17209 10 Xã Dị Chế 17210 11 Xã Lệ Xá 17211 12 Xã An Viên 17212 13 Xã Đức Thắng 17213 14 Xã Trung Dũng 17214 15 Xã Hải Triều 17215 16 Xã Thủ Sỹ 17216 17 Xã Thiện Phiến 17217 18 Xã Thụy Lôi 17218 19 Xã Cương Chính 17219 20 Xã Minh Phương 17220 21 Bưu Cục Phát Tiên Lữ 17250 22 Bưu Cục Ba Hàng 17251 23 Bưu Cục Thụy Lôi 17252 3 HUYỆN PHÙ CỪ   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Cừ 17300 2 Huyện ủy 17301 3 Hội đồng nhân dân 17302 4 Ủy ban nhân dân 17303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17304 6 Thị trấn Trần Cao 17306 7 Xã Minh Tân 17307 8 Xã Phan Sào Nam 17308 9 Xã Quang Hưng 17309 10 Xã Minh Hoàng 17310 11 Xã Đoàn Đào 17311 12 Xã Tống Phan 17312 13 Xã Đình Cao 17313 14 Xã Nhật Quang 17314 15 Xã Tiền Tiến 17315 16 Xã Tam Đa 17316 17 Xã Minh Tiến 17317 18 Xã Nguyên Hòa 17318 19 Xã Tống Trân 17319 20 Bưu Cục Phát Phù Cừ 17350 21 Bưu Cục Cầu Cáp 17351 22 Bưu Cục Đình Cao 17352 23 Bưu Cục La Tiến 17353 4 HUYỆN ÂN THI   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ân Thi 17400 2 Huyện ủy 17401 3 Hội đồng nhân dân 17402 4 Ủy ban nhân dân 17403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17404 6 Thị trấn Ân Thi 17406 7 Xã Phù Ủng 17407 8 Xã Bắc Sơn 17408 9 Xã Bãi Sậy 17409 10 Xã Đào Dương 17410 11 Xã Tân Phúc 17411 12 Xã Vân Du 17412 13 Xã Quang Vinh 17413 14 Xã Xuân Trúc 17414 15 Xã Hoàng Hoa Thám 17415 16 Xã Quảng Lãng 17416 17 Xã Văn Nhuệ 17417 18 Xã Đặng Lễ 17418 19 Xã Cẩm Ninh 17419 20 Xã Nguyễn Trãi 17420 21 Xã Đa Lộc 17421 22 Xã Hồ Tùng Mậu 17422 23 Xã Tiền Phong 17423 24 Xã Hồng Vân 17424 25 Xã Hồng Quang 17425 26 Xã Hạ Lễ 17426 27 Bưu Cục Phát Ân Thi 17450 28 Bưu Cục Tân Phúc 17451 29 Bưu Cục Đa Lộc 17452 30 Bưu Cục Chợ Thi 17453 5 HUYỆN MỸ HÀO   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Hào 17500 2 Huyện ủy 17501 3 Hội đồng nhân dân 17502 4 Ủy ban nhân dân 17503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17504 6 Thị trấn Bần Yên Nhân 17506 7 Xã Phan Đình Phùng 17507 8 Xã Cẩm Xá 17508 9 Xã Dương Quang 17509 10 Xã Hòa Phong 17510 11 Xã Nhân Hòa 17511 12 Xã Dị Sử 17512 13 Xã Bạch Sam 17513 14 Xã Minh Đức 17514 15 Xã Phùng Chí Kiên 17515 16 Xã Xuân Dục 17516 17 Xã Ngọc Lâm 17517 18 Xã Hưng Long 17518 19 Bưu Cục Phát Mỹ Hào 17550 20 Bưu Cục Bần 17551 21 Bưu Cục Chợ Thứa 17552 22 Bưu Cục Khu Công Nghiệp 17553 23 Bưu Cục Bạch Sam 17554 6 HUYỆN VĂN LÂM   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Lâm 17600 2 Huyện ủy 17601 3 Hội đồng nhân dân 17602 4 Ủy ban nhân dân 17603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17604 6 Thị trấn Như Quỳnh 17606 7 Xã Lạc Đạo 17607 8 Xã Chỉ Đạo 17608 9 Xã Đại Đồng 17609 10 Xã Việt Hưng 17610 11 Xã Tân Quang 17611 12 Xã Đình Dù 17612 13 Xã Minh Hải 17613 14 Xã Lương Tài 17614 15 Xã Trưng Trắc 17615 16 Xã Lạc Hồng 17616 17 Bưu Cục Phát Văn Lâm 17625 18 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm 17626 19 Bưu Cục Như Quỳnh 17627 20 Bưu Cục Lạc Đạo 17628 21 Bưu Cục Đại Đồng 17629 22 Bưu Cục Trưng Trắc 17630 7 HUYỆN VĂN GIANG   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Văn Giang 17650 2 Huyện ủy 17651 3 Hội đồng nhân dân 17652 4 Ủy ban nhân dân 17653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17654 6 Thị trấn Văn Giang 17656 7 Xã Xuân Quan 17657 8 Xã Cửu Cao 17658 9 Xã Phụng Công 17659 10 Xã Nghĩa Trụ 17660 11 Xã Long Hưng 17661 12 Xã Vĩnh Khúc 17662 13 Xã Liên Nghĩa 17663 14 Xã Tân Tiến 17664 15 Xã Thắng Lợi 17665 16 Xã Mễ Sở 17666 17 Bưu Cục Phát Văn Giang 17675 18 Bưu Cục Văn Phúc 17676 19 Bưu Cục Long Hưng 17677 20 Bưu Cục Mễ Sở 17678 8 HUYỆN YÊN MỸ   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Mỹ 17700 2 Huyện ủy 17701 3 Hội đồng nhân dân 17702 4 Ủy ban nhân dân 17703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17704 6 Thị trấn Yên Mỹ 17706 7 Xã Giai Phạm 17707 8 Xã Nghĩa Hiệp 17708 9 Xã Đồng Than 17709 10 Xã Ngọc Long 17710 11 Xã Liêu Xá 17711 12 Xã Hoàn Long 17712 13 Xã Tân Lập 17713 14 Xã Thanh Long 17714 15 Xã Yên Phú 17715 16 Xã Việt Cường 17716 17 Xã Trung Hòa 17717 18 Xã Yên Hòa 17718 19 Xã Minh Châu 17719 20 Xã Trung Hưng 17720 21 Xã Lý Thường Kiệt 17721 22 Xã Tân Việt 17722 23 Bưu Cục Phát Yên Mỹ 17750 24 Bưu Cục Trai Trang 17751 25 Bưu Cục Từ Hồ 17752 26 Bưu Cục Minh Châu 17753 9 HUYỆN KHOÁI CHÂU   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Khoái Châu 17800 2 Huyện ủy 17801 3 Hội đồng nhân dân 17802 4 Ủy ban nhân dân 17803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17804 6 Thị trấn Khoái Châu 17806 7 Xã Đông Tảo 17807 8 Xã Bình Minh 17808 9 Xã Dạ Trạch 17809 10 Xã Hàm Tử 17810 11 Xã Ông Đình 17811 12 Xã Tân Dân 17812 13 Xã Tứ Dân 17813 14 Xã An Vĩ 17814 15 Xã Đông Kết 17815 16 Xã Bình Kiều 17816 17 Xã Dân Tiến 17817 18 Xã Đồng Tiến 17818 19 Xã Hồng Tiến 17819 20 Xã Tân Châu 17820 21 Xã Liên Khê 17821 22 Xã Phùng Hưng 17822 23 Xã Việt Hòa 17823 24 Xã Đông Ninh 17824 25 Xã Đại Tập 17825 26 Xã Chí Tân 17826 27 Xã Đại Hưng 17827 28 Xã Thuần Hưng 17828 29 Xã Thành Công 17829 30 Xã Nhuế Dương 17830 31 Bưu Cục Phát Khoái Châu 17850 32 Bưu Cục Đông Tảo 17851 33 Bưu Cục Đông Kết 17852 34 Bưu Cục Bô Thời 17853 35 Bưu Cục Tân Châu 17854 36 Bưu Cục Đại Hưng 17855 37 Bưu Cục Thuần Hưng 17856 10 HUYỆN KIM ĐỘNG   1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Động 17900 2 Huyện ủy 17901 3 Hội đồng nhân dân 17902 4 Ủy ban nhân dân 17903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17904 6 Thị trấn Lương Bằng 17906 7 Xã Nghĩa Dân 17907 8 Xã Toàn Thắng 17908 9 Xã Vĩnh Xá 17909 10 Xã Phạm Ngũ Lão 17910 11 Xã Thọ Vinh 17911 12 Xã Đồng Thanh 17912 13 Xã Song Mai 17913 14 Xã Chính Nghĩa 17914 15 Xã Nhân La 17915 16 Xã Phú Thịnh 17916 17 Xã Mai Động 17917 18 Xã Đức Hợp 17918 19 Xã Hùng An 17919 20 Xã Ngọc Thanh 17920 21 Xã Vũ Xá 17921 22 Xã Hiệp Cường 17922 23 Bưu Cục Phát Kim Động 17950 24 Bưu Cục Trương Xá 17951 25 Bưu Cục Thọ Vinh 17952 26 Bưu Cục Đức Hợp 17953 27 BĐVHX Vân Nghệ 17954

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button