Tổng hợp

Mã Zipcode Kiên Giang – Mã bưu điện Kiên Giang mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Kiên Giang 91000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 91001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 91002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 91003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 91004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 91005 7 Đảng ủy khối cơ quan 91009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 91010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 91011 10 Báo Kiên Giang 91016 11 Hội đồng nhân dân 91021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 91030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 91035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 91036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 91040 16 Sở Công Thương 91041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 91042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 91043 19 Sở Ngoại vụ 91044 20 Sở Tài chính 91045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 91046 22 Sở Văn hoá và Thể thao 91047 23 Sở Du lịch 91048 24 Công an tỉnh 91049 25 Sở Nội vụ 91051 26 Sở Tư pháp 91052 27 Sở Giáo dục và Đào tạo 91053 28 Sở Giao thông vận tải 91054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 91055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 91056 31 Sở Tài nguyên và Môi trường 91057 32 Sở Xây dựng 91058 33 Sở Y tế 91060 34 Bộ chỉ huy Quân sự 91061 35 Ban Dân tộc 91062 36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 91063 37 Thanh tra tỉnh 91064 38 Trường chính trị tỉnh 91065 39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 91066 40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 91067 41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 91070 42 Cục Thuế 91078 43 Cục Hải quan 91079 44 Cục Thống kê 91080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 91081 46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 91085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 91086 48 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 91087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 91088 50 Hội Nông dân tỉnh 91089 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 91090 52 Tỉnh đoàn 91091 53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 91092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 91093

THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Rạch Giá 91100 2 Thành ủy 91101 3 Hội đồng nhân dân 91102 4 Ủy ban nhân dân 91103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91104 6 Phường Vĩnh Thanh Vân 91106 7 Phường Vĩnh Thanh 91107 8 Phường Vĩnh Quang 91108 9 Xã Phi Thông 91109 10 Phường Vĩnh Thông 91110 11 Phường Vĩnh Hiệp 91111 12 Phường Vĩnh Bảo 91112 13 Phường Vĩnh Lạc 91113 14 Phường An Hòa 91114 15 Phường Rạch Sỏi 91115 16 Phường Vĩnh Lợi 91116 17 Phường An Bình 91117 18 Bưu Cục Phát Rạch Giá 91150 19 Bưu Cục Phát COD Rạch Giá 91151 20 Bưu Cục KHL Kiên Giang 91152 21 Bưu Cục Bến Tàu Phú Quốc 91153 22 Bưu Cục Huỳnh Thúc Kháng 91154 23 Bưu Cục Nguyễn Thái Bình 91155 24 Bưu Cục Quang Trung 91156 25 Bưu Cục Vĩnh Hiệp 91157 26 Bưu Cục An Hòa 91158 27 Bưu Cục Mai Thị Hồng Hạnh 91159 28 Bưu Cục Rạch Sỏi 91160 29 Bưu Cục HCC thành phố Rạch Giá 91196 30 Bưu Cục Hệ 1 Rạch Giá 91197 31 Bưu Cục HCC Kiên Giang 91198 32 Bưu Cục Hệ 1 Kiên Giang 91199

HUYỆN TÂN HIỆP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Hiệp 91200 2 Huyện ủy 91201 3 Hội đồng nhân dân 91202 4 Ủy ban nhân dân 91203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91204 6 Thị trấn Tân Hiệp 91206 7 Xã Tân Hiệp B 91207 8 Xã Tân Hoà 91208 9 Xã Tân Thành 91209 10 Xã Tân Hội 91210 11 Xã Tân An 91211 12 Xã Tân Hiệp A 91212 13 Xã Thạnh Trị 91213 14 Xã Thạnh Đông A 91214 15 Xã Thạnh Đông 91215 16 Xã Thạnh Đông B 91216 17 Bưu Cục Phát Tân Hiệp 91250 18 Bưu Cục Tân Thành 91251 19 Bưu Cục Thạnh Trị 91252 20 Bưu Cục Kinh Tám 91253 21 Bưu Cục KHL Tân Hiệp 91254

HUYỆN HÒN ĐẤT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hòn Đất 91300 2 Huyện ủy 91301 3 Hội đồng nhân dân 91302 4 Ủy ban nhân dân 91303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91304 6 Thị trấn Hòn Đất 91306 7 Xã Mỹ Thái 91307 8 Xã Nam Thái Sơn 91308 9 Xã Bình Sơn 91309 10 Xã Bình Giang 91310 11 Xã Lình Huỳnh 91311 12 Xã Thổ Sơn 91312 13 Xã Sơn Kiên 91313 14 Xã Sơn Bình 91314 15 Thị trấn Sóc Sơn 91315 16 Xã Mỹ Lâm 91316 17 Xã Mỹ Phước 91317 18 Xã Mỹ Hiệp Sơn 91318 19 Xã Mỹ Thuận 91319 20 Bưu Cục Phát Hòn Đất 91350 21 Bưu Cục Bình Sơn 91351 22 Bưu Cục Sóc Xòai 91352 23 BĐVHX Kiên Hảo 91353 24 BĐVHX Hiệp Hòa 91354

HUYỆN GIANG THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Giang Thành 91400 2 Huyện ủy 91401 3 Hội đồng nhân dân 91402 4 Ủy ban nhân dân 91403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91404 6 Xã Tân Khánh Hòa 91406 7 Xã Phú Lợi 91407 8 Xã Vĩnh Điều 91408 9 Xã Phú Mỹ 91409 10 Xã Vĩnh Phú 91410 11 Bưu Cục Phát Giang Thành 91450 12 BĐVHX Trần Thệ 91451

THỊ XÃ HÀ TIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Hà Tiên 91500 2 Thị ủy 91501 3 Hội đồng nhân dân 91502 4 Ủy ban nhân dân 91503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91504 6 Phường Đông Hồ 91506 7 Phường Bình San 91507 8 Xã Mỹ Đức 91508 9 Phường Pháo Đài 91509 10 Phường Tô Châu 91510 11 Xã Tiên Hải 91511 12 Xã Thuận Yên 91512 13 Bưu Cục Phát Hà Tiên 91550

HUYỆN KIÊN LƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kiên Lương 91600 2 Huyện ủy 91601 3 Hội đồng nhân dân 91602 4 Ủy ban nhân dân 91603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91604 6 Thị trấn Kiên Lương 91606 7 Xã Kiên Bình 91607 8 Xã Hòa Điền 91608 9 Xã Dương Hòa 91609 10 Xã Bình An 91610 11 Xã Bình Trị 91611 12 Xã Sơn Hải 91612 13 Xã Hòn Nghệ 91613 14 Bưu Cục Phát Kiên Lương 91650 15 Bưu Cục Ba Hòn 91651 16 Bưu Cục Bình An 91652 17 BĐVHX Cờ Trắng 91653 18 BĐVHX Kênh Chín 91654

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 91700 2 Huyện ủy 91701 3 Hội đồng nhân dân 91702 4 Ủy ban nhân dân 91703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91704 6 Thị trấn Minh Lương 91706 7 Xã Giục Tượng 91707 8 Xã Mong Thọ B 91708 9 Xã Mong Thọ 91709 10 Xã Mong Thọ A 91710 11 Xã Thạnh Lộc 91711 12 Xã Vĩnh Hòa Hiệp 91712 13 Xã Vĩnh Hoà Phú 91713 14 Xã Bình An 91714 15 Xã Minh Hòa 91715 16 Bưu Cục Phát Châu Thành 91750 17 Bưu Cục Mong Thọ B 91751 18 Bưu Cục Đại học Kiên Giang 91752 19 BĐVHX Minh Hưng 91753 20 BĐVHX Thạnh Lợi 91754

HUYỆN AN BIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện An Biên 91800 2 Huyện ủy 91801 3 Hội đồng nhân dân 91802 4 Ủy ban nhân dân 91803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91804 6 Thị trấn Thứ Ba 91806 7 Xã Hưng Yên 91807 8 Xã Tây Yên A 91808 9 Xã Tây Yên 91809 10 Xã Nam Yên 91810 11 Xã Nam Thái 91811 12 Xã Nam Thái A 91812 13 Xã Đông Thái 91813 14 Xã Đông Yên 91814 15 Bưu Cục Phát An Biên 91850 16 Bưu Cục Thứ 7 91851

HUYỆN AN MINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện An Minh 91900 2 Huyện ủy 91901 3 Hội đồng nhân dân 91902 4 Ủy ban nhân dân 91903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91904 6 Thị trấn Thứ Mười Một 91906 7 Xã Đông Thạnh 91907 8 Xã Đông Hòa 91908 9 Xã Thuận Hoà 91909 10 Xã Tân Thạnh 91910 11 Xã Đông Hưng A 91911 12 Xã Vân Khánh Đông 91912 13 Xã Vân Khánh 91913 14 Xã Vân Khánh Tây 91914 15 Xã Đông Hưng B 91915 16 Xã Đông Hưng 91916 17 Bưu Cục Phát An Minh 91950

HUYỆN U MINH THƯỢNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện U Minh Thượng 92000 2 Huyện ủy 92001 3 Hội đồng nhân dân 92002 4 Ủy ban nhân dân 92003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92004 6 Xã An Minh Bắc 92006 7 Xã Minh Thuận 92007 8 Xã Vĩnh Hòa 92008 9 Xã Hoà Chánh 92009 10 Xã Thạnh Yên 92010 11 Xã Thạnh Yên A 92011 12 Bưu Cục Phát U Minh Thượng 92050

HUYỆN VĨNH THUẬN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Thuận 92100 2 Huyện ủy 92101 3 Hội đồng nhân dân 92102 4 Ủy ban nhân dân 92103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92104 6 Thị trấn Vĩnh Thuận 92106 7 Xã Phong Đông 92107 8 Xã Vĩnh Bình Nam 92108 9 Xã Vĩnh Bình Bắc 92109 10 Xã Bình Minh 92110 11 Xã Tân Thuận 92111 12 Xã Vĩnh Thuận 92112 13 Xã Vĩnh Phong 92113 14 Bưu Cục Phát Vĩnh Thuận 92150 15 BĐVHX Ba Đình 92151 16 BĐVHX Bình Minh 92152 17 BĐVHX Đập Đá 92153

HUYỆN GÒ QUAO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Quao 92200 2 Huyện ủy 92201 3 Hội đồng nhân dân 92202 4 Ủy ban nhân dân 92203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92204 6 Thị trấn Gò Quao 92206 7 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam 92207 8 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc 92208 9 Xã Định An 92209 10 Xã Định Hòa 92210 11 Xã Thới Quản 92211 12 Xã Thủy Liễu 92212 13 Xã Vĩnh Phước A 92213 14 Xã Vĩnh Phước B 92214 15 Xã Vĩnh Thắng 92215 16 Xã Vĩnh Tuy 92216 17 Bưu Cục Phát Gò Quao 92250 18 BĐVHX Thới An 92251

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Giồng Riềng 92300 2 Huyện ủy 92301 3 Hội đồng nhân dân 92302 4 Ủy ban nhân dân 92303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92304 6 Thị trấn Giồng Riềng 92306 7 Xã Ngọc Thành 92307 8 Xã Thạnh Hưng 92308 9 Xã Thạnh Bình 92309 10 Xã Thạnh Hòa 92310 11 Xã Bàn Tân Định 92311 12 Xã Bàn Thạch 92312 13 Xã Long Thạnh 92313 14 Xã Vĩnh Thạnh 92314 15 Xã Vĩnh Phú 92315 16 Xã Hòa Thuận 92316 17 Xã Ngọc Chúc 92317 18 Xã Ngọc Hoà 92318 19 Xã Hoà An 92319 20 Xã Hòa Hưng 92320 21 Xã Hoà Lợi 92321 22 Xã Ngọc Thuận 92322 23 Xã Thạnh Lộc 92323 24 Xã Thạnh Phước 92324 25 Bưu Cục Phát Giồng Riềng 92350 26 Bưu Cục Long Thạnh 92351

HUYỆN KIÊN HẢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kiên Hải 92400 2 Huyện ủy 92401 3 Hội đồng nhân dân 92402 4 Ủy ban nhân dân 92403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92404 6 Xã Hòn Tre 92406 7 Xã Lại Sơn 92407 8 Xã An Sơn 92408 9 Xã Nam Du 92409 10 Bưu Cục Phát Kiên Hải 92450 11 Bưu Cục Bãi Nhà A 92451 12 Bưu Cục An Sơn 92452 13 Bưu Cục Hòn Ngang 92453

HUYỆN PHÚ QUỐC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Quốc 92500 2 Huyện ủy 92501 3 Hội đồng nhân dân 92502 4 Ủy ban nhân dân 92503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92504 6 Thị trấn Dương Đông 92506 7 Xã Cửa Dương 92507 8 Xã Cửa Cạn 92508 9 Xã Dương Tơ 92509 10 Xã Hàm Ninh 92510 11 Xã Bãi Thơm 92511 12 Xã Gành Dầu 92512 13 Thị trấn An Thới 92513 14 Xã Hòn Thơm 92514 15 Xã Thổ Châu 92515 16 Bưu Cục Phát Phú Quốc 92550 17 Bưu Cục Gành Dầu 92551 18 Bưu Cục An Thới 92552 19 Bưu Cục Hòn Thơm 92553 20 Bưu Cục Thổ Châu 92554 21 BĐVHX Ông Lang 92555 22 BĐVHX Bến Tràm 92556 23 BĐVHX Suối Lớn 92557 24 BĐVHX Bãi Bổn 92558 25 BĐVHX Bãi Vòng 92559 26 BĐVHX Cây Sao 92560 27 BĐVHX Rạch Tràm 92561 28 BĐVHX Xã Lực 92562

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button