Tổng hợp

Mã Zipcode Lai Châu – Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lai Châu 30000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 30001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 30002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 30003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 30004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 30005 7 Đảng ủy khối cơ quan 30009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 30010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 30011 10 Báo Lai Châu 30016 11 Hội đồng nhân dân 30021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 30030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 30035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 30040 16 Sở Công Thương 30041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 30043 19 Sở Ngoại vụ 30044 20 Sở Tài chính 30045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 30046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 30047 23 Công an tỉnh 30049 24 Sở Nội vụ 30051 25 Sở Tư pháp 30052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 30053 27 Sở Giao thông vận tải 30054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 30055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 30057 31 Sở Xây dựng 30058 32 Sở Y tế 30060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 30061 34 Ban Dân tộc 30062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 30063 36 Thanh tra tỉnh 30064 37 Trường chính trị tỉnh 30065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 30066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 30067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 30070 41 Cục Thuế 30078 42 Cục Hải quan 30079 43 Cục Thống kê 30080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 30081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 30085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 30086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 30087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 30088 49 Hội Nông dân tỉnh 30089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 30090 51 Tỉnh Đoàn 30091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 30092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 30093

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Lai Châu 30100 2 Thành ủy 30101 3 Hội đồng nhân dân 30102 4 Ủy ban nhân dân 30103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30104 6 Phường Quyết Tiến 30106 7 Phường Quyết Thắng 30107 8 Xã Nậm Loỏng 30108 9 Phường Đoàn Kết 30109 10 Phường Tân Phong 30110 11 Phường Đông Phong 30111 12 Xã San Thàng 30112 13 Bưu Cục Phát Lai Châu 30150 13 Bưu Cục KHL Lai Châu 30150 13 Bưu Cục Đoàn Kết 30150 13 Bưu Cục Hệ 1 Lai Châu 30199

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Đường 30200 2 Huyện ủy 30201 3 Hội đồng nhân dân 30202 4 Ủy ban nhân dân 30203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30204 6 Thị trấn Tam Đường 30206 7 Xã Bình Lư 30207 8 Xã Sơn Bình 30208 9 Xã Hồ Thầu 30209 10 Xã Giang Ma 30210 11 Xã Tả Lèng 30211 12 Xã Thèn Sin 30212 13 Xã Sùng Phài 30213 14 Xã Nùng Nàng 30214 15 Xã Bản Giang 30215 16 Xã Bản Hon 30216 17 Xã Khun Há 30217 18 Xã Nà Tăm 30218 19 Xã Bản Bo 30219 20 Bưu Cục Phát Tam Đường 30250 21 Bưu Cục Hồ Thầu 30251

HUYỆN PHONG THỔ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phong Thổ 30300 2 Huyện ủy 30301 3 Hội đồng nhân dân 30302 4 Ủy ban nhân dân 30303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30304 6 Thị trấn Phong Thổ 30306 7 Xã Khổng Lào 30307 8 Xã Bản Lang 30308 9 Xã Dào San 30309 10 Xã Tông Qua Lìn 30310 11 Xã Phường Vây Sử 30311 12 Xã Mồ Sì San 30312 13 Xã Sì Lờ Lầu 30313 14 Xã Ma Li Chải 30314 15 Xã Vàng Ma Chải 30315 16 Xã Mù Sang 30316 17 Xã Ma Ly Pho 30317 18 Xã Hoang Thèn 30318 19 Xã Huổi Luông 30319 20 Xã Mường So 30320 21 Xã Lả Nhì Thàng 30321 22 Xã Nậm Xe 30322 23 Xã Sin Suối Hồ 30323 24 Bưu Cục Phát Phong Thổ 30350 25 Bưu Cục Mường So 30351

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Tè 30400 2 Huyện ủy 30401 3 Hội đồng nhân dân 30402 4 Ủy ban nhân dân 30403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30404 6 Thị trấn Mường Tè 30406 7 Xã Bun Nưa 30407 8 Xã Phường Vệ Sử 30408 9 Xã Phường Ủ 30409 10 Xã Tá Bạ 30410 11 Xã Thu Lũm 30411 12 Xã Ka Lăng 30412 13 Xã Mù Cả 30413 14 Xã Mường Tè 30414 15 Xã Nậm Khao 30415 16 Xã Bun Tở 30416 17 Xã Tà Tổng 30417 18 Xã Kan Hồ 30418 19 Xã Vàng San 30419 20 Bưu Cục Phát Mường Tè 30450

HUYỆN NẬM NHÙN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nậm Nhùn 30500 2 Huyện ủy 30501 3 Hội đồng nhân dân 30502 4 Ủy ban nhân dân 30503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30504 6 Thị trấn Nậm Nhùn 30506 7 Xã Nậm Hàng 30507 8 Xã Phường Đao 30508 9 Xã Nậm Pì 30509 10 Xã Trung Chải 30510 11 Xã Nậm Ban 30511 12 Xã Hua Bum 30512 13 Xã Mường Mô 30513 14 Xã Nậm Chà 30514 15 Xã Nậm Manh 30515 16 Xã Lê Lợi 30516 17 Bưu Cục Phát Nậm Nhùn 30550

HUYỆN SÌN HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sìn Hồ 30600 2 Huyện ủy 30601 3 Hội đồng nhân dân 30602 4 Ủy ban nhân dân 30603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30604 6 Thị trấn Sìn Hồ 30606 7 Xã Phăng Sô Lin 30607 8 Xã Ma Quai 30608 9 Xã Phìn Hồ 30609 10 Xã Phường Tần 30610 11 Xã Hồng Thu 30611 12 Xã Tả Phìn 30612 13 Xã Sà Dề Phìn 30613 14 Xã Tả Ngảo 30614 15 Xã Làng Mô 30615 16 Xã Chăn Nưa 30616 17 Xã Tủa Sín Chải 30617 18 Xã Nậm Mạ 30618 19 Xã Nậm Cha 30619 20 Xã Căn Co 30620 21 Xã Nậm Hăn 30621 22 Xã Nậm Cuổi 30622 23 Xã Noong Hẻo 30623 24 Xã Phường Sam Cáp 30624 25 Xã Phường Khóa 30625 26 Xã Nậm Tăm 30626 27 Xã Lùng Thàng 30627 28 Bưu Cục Phát Sìn Hồ 30650 29 Bưu Cục Nậm Tăm 30651

HUYỆN TÂN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Uyên 30700 2 Huyện ủy 30701 3 Hội đồng nhân dân 30702 4 Ủy ban nhân dân 30703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30704 6 Thị trấn Tân Uyên 30706 7 Xã Phúc Khoa 30707 8 Xã Mường Khoa 30708 9 Xã Thân Thuộc 30709 10 Xã Nậm Cần 30710 11 Xã Nậm Sỏ 30711 12 Xã Tà Mít 30712 13 Xã Pắc Ta 30713 14 Xã Hố Mít 30714 15 Xã Trung Đồng 30715 16 Bưu Cục Phát Tân Uyên 30750

HUYỆN THAN UYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Than Uyên 30800 2 Huyện ủy 30801 3 Hội đồng nhân dân 30802 4 Ủy ban nhân dân 30803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30804 6 Thị trấn Than Uyên 30806 7 Xã Mường Than 30807 8 Xã Phúc Than 30808 9 Xã Mường Mít 30809 10 Xã Mường Cang 30810 11 Xã Pha Mu 30811 12 Xã Tà Hừa 30812 13 Xã Tà Gia 30813 14 Xã Khoen On 30814 15 Xã Tà Mung 30815 16 Xã Mường Kim 30816 17 Xã Hua Nà 30817 18 Bưu Cục Phát Than Uyên 30850

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button